Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yaz Öğretimine Gidecek Öğrencilerin Dikkatine

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimine gitmek isteyen öğrenciler için Üniversitemiz Senatosundan çıkarılan kararda bulunan maddeler aşağıda açıklanmıştır. Yaz Öğretimine farklı üniversitelerde gitmek isteyen öğrencilerimizin belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir. Yaz öğretime gitmek isteyen öğrencilerimiz, gitmek istedikleri üniversiteden alacakları derslere ilişkin Kredi saatini gösterir ders planı ve ders içeriklerini imzalı-mühürlü olarak alarak Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Biriminden elde edecekleri Yaz Öğretimi İzin formunu ile başvuru yapacaklardır.

İlgililere duyurulur.

1- Ögrenciler devamsızlıktan kaldıkları veya daha önce hiç almadıkları derslerden yaz öğretimine katılabilirler.

2- Ögrenciler 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda bütünlemeye kaldıkları dersleri yaz öğretimi döneminde alamazlar.

3- 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda başarısız olduklan derslerden yaz öğretimine katılmaları halinde bütünlenme sınav hakkından yararlanmamalarına, bütünleme sınav hakkını kullanacak öğrencilerin yaz öğretiminden ders alamazlar, almalan halinde ise sınav notlarının geçersiz sayılır.

4- Uludağ Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 11.maddesi 1.fikrasi (a) bendi gereğince diğer üniversitelerden yaz öğretiminde toplarn 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok 4 (dört) ders alabilirler.

5- Ders denkliği içerik ve/veya yerel kredisi uygun olan dersler için verilir, AKTS kredisi üzerinden değerlendirilmez.

6- 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı yaz öğretimi döneminde üniversitemiz öğrencilerinin (Tip Fakültesi için bütünleşik eğitim yapan) tüm devlet üniversitelerinden ilgili birimin Bölüm/Program Başkanlığı'nın onayı ile ders alabilirler.

Uludağ Üniversitesi - İnegöl Meslek Yüksekokulu : Cerrah Yolu Üzeri 16400 İnegöl / BURSA +90 224 294 26 65