Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

.

  Tanıtım

 
 

Eğitim-Öğretim bir ülkenin bilimsel, teknolojik, ekonomik ve siyasi gelişimini sağlayan en temel taşıdır. Türkiye, 80 milyonu geçen nüfusuyla 2020 li yılların başında hem ekonomisiyle hem de eğitimli ve donanımlı insan gücüyle Dünyanın gelişmiş ülkeleri arasına girmeyi hedeflemiş bir ülkedir. Gelişmekte olan ülkelerin eğitimli ve vasıflı insan gücüne olan ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde de her yıl bir milyona yakın kişinin işgücüne katıldığı göz önüne alınırsa vasıflı insan gücüne duyulan ihtiyacı karşılayabilmek için bunlardan çoğunun nitelikli bir eğitimden, özellikle de mesleki ve teknik eğitimden geçirilmesi gerektiği bir zorunluluktur. Bu nedenle, bugün nitelikli yüksek eğitim-öğretime büyük bir talep vardır. Rekabetin hızla arttığı günümüzde, bilgi üretebilen ve bu bilgiyi teknolojiye ve sonunda ürüne dönüştürebilen ülkeler tam bağımsızlık yolunda yarışın kazananı olurlar. Bu bakımdan, katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlerinin üretimi, daha nitelikli, daha bilgili, daha donanımlı insan gücüyle olabileceği bir gerçektir.

     Uludağ Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin bilgili ve üretken olmasının yanında milli ve manevi değerlerimizi de özümsemiş, çağın gerektirdiği donanımlara sahip nitelikli elemanların yetiştirilmesi temel hedefimizdir. Üretken ve bilgili insanın bir toplum için milli bir servet olduğunun bilincindeyiz. Bize hedef gösterilen muasır medeniyet seviyesine hatta daha ötesine ulaşabilmek için öğrencilerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesini, mesleki ahlak, etkinlik ve yetkinliğini kazanmış olarak mezun edilmesini milli bir görev sayıyoruz.

     Uludağ Üniversitesine bünyesinde 1995 yılında kurulan meslek yüksekokulumuz Bursa iline bağlı İnegöl ilçesinde bulunmaktadır. İnegöl, 250000’ i geçen nüfusuyla başta Mobilya olmak üzere Makine, Tekstil, Gıda gibi hemen hemen her alanda gelişmiş bir sanayiye sahip olup istihdam oranı yüksek, işsizlik oranının düşük olduğu yeşil ve bereketli bir ilçemizdir. Öncelikli olarak İlçenin nitelikli eleman ihtiyacını karşılanmasını esas alarak gelişen okulumuz hem sahip olduğu imkânlar, hem eğitim-öğretim kalitesi hem de coğrafi konumu nedeniyle tercih edilme açısından Türkiye’nin en önde gelen Meslek Yüksekokullarından biridir. Kuruluşundan bu güne kadar toplam 8000 yakın öğrenci yetiştirerek mezun etmiştir. Mezunlarımızın büyük çoğunluğu (%80 in üzerinde) kendi alanları ile ilgili sektör ve işletmelerde iş bulabilmekte ve çalışmaktadır. Bu kitapçıkta okulumuzun ve Bölüm/Programlarımızın tanıtımı hakkında bilgiler yer almaktadır.

İnegöl Meslek Yüksekokulu olarak, eğitim ve öğretimde nitelik, meslekte etkin ve yetkin elemanların yetiştirilmesini amaç edinmiş bir kurumda buluşmayı ümit ediyor, başarılar diliyorum.


Prof. Dr. Mürsel ALPER
Müdür

 

MİSYON:
Çağın gerektirdiği eğitim-öğretimi uygulayarak mesleki bilgi, beceri ve yeteneklere sahip milli ve manevi değerleri özümsemiş nesiller yetiştirmek.

VİZYON:
Çağın gelişen koşullarına uyum sağlayan, kazandığı bilgiyi kullanan, yeni bilgi üretebilen ve bunları sosyal ve endüstriyel şartlara uygulayabilen öncü fikirlere sahip meslek ehli elemanları yetiştirmek.
Öğrencilerimizi teorik bilgi ile donatıp uygulama ile güçlendirerek Ulusal ve Uluslararası iş dünyasının ihtiyacı olan, mesleki ahlak ve disiplin değerlerini özümsemiş nitelikli elemanların yetiştirildiği bir kurum olmak.

KALİTE POLİTİKASI:
Yüksekokulumuz, akademik ve idari tüm personeliyle birlikte eğitim-öğretim hizmetlerinin sunulmasında memnuniyetin azami ölçüde yerine getirilmesini ve devamının sağlanmasını,
Değişen dünya şartlarına uyum sağlayan, yenilikçi, etik değerlere bağlı, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, meslekte yetkinliğini kazanmış elemanların yetiştirilmesini ve ilgili sektörlerle işbirliğine gidilerek istihdamların sağlanmasını,
Teknolojik gelişmeleri takip ederek, değişim ve gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde eğitim-öğretim niteliğinin sürekli geliştirilmesini ve yükseltilmesini, kalite politikası olarak benimsemiştir.

 

Uludağ Üniversitesi - İnegöl Meslek Yüksekokulu : Cerrah Yolu Üzeri 16400 İnegöl / BURSA +90 224 294 26 65