Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Kasım KÜÇÜKALP

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İzmir 1999
kasimkucukalp@uludag.edu.tr
2431066 - 60323
Yüksek Lisans
Nietzsche'nin Postmodernizme Felsefe Bakımından Etkileri, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2002
Doktora
Batı Metafiziğinin Dekonstrüksiyonuna Yönelik İki Yaklaşım: Heidegger ve Derrida, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2008
Akademik Çalışmalarım