SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

BAŞARILI ÖĞRENCİ

Başarılı öğrenci olmanın asgari şartları nelerdir?
Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) değeri en az 2.00 olan öğrenci, herhangi bir dersinin (FF), (FD), (D) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Daha ayrıntılı bilgi için BUÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesini inceleyiniz.

lk %10 başarı dilimine girme şartları nelerdir?
İlk %10’luk başarı dilimine girebilmeniz ve bunun avantajlarından yararlanabilmeniz için Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 35.maddesinde yer alan şartları sağlamanız gerekir.

İlk %10’luk başarı dilimine girmem halinde öğrenim ücreti miktarı değişir mi? Bundan yararlanabilmem için ne yapmam gerekir?
İkinci öğretim öğrencisi iseniz ve ilk %10’luk başarı dilimine girmeniz halinde, bir sonraki yarıyıl/yılda birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödersiniz.

Onur Öğrencisi veya Yüksek Onur Öğrencisi olmam için ne yapmalıyım?
Onur veya Yüksek Onur öğrencisi olabilmeniz için Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 36.maddesine göre: “Normal öğrenim süreleri dikkate alınarak, yaz öğretimi hariç, yarıyıl/yıl sonunda oluşan not ortalaması 3.00-3.49 olanlar Onur Öğrencisi; 3.50 ve daha yüksek olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir yarıyıl/yılda disiplin cezası almaması ve bulunduğu yarıyıl/yıl dâhil tüm dersleri almış ve başarmış olmaları gerekir.” şartlarını taşıyor olmalısınız.

BELGE TALEPLERİ

Transkript Belgesini nasıl alabilirim?
Transkript Belgesini e-devlet sistemi üzerinden alabilirsiniz.

Öğrenci Belgesi nasıl alınabilir?
Öğrenci Belgesini e-devlet sistemi üzerinden alabilirsiniz.

Askerlik Belgesi’ni nasıl alabilirim?
Yeni kayıt yaptırdığınızda askerlik işlemleriniz öğrenci işleri tarafından tecil ettirilir. Askerlik belgenizi Öğrenci İşleri Bürosundan alabilirsiniz.

Öğrenci Kimlik Kartımı nasıl alabilirim?
Fakülteye kayıt yaptırdıktan kısa bir süre sonra Öğrenci Kimlik Kartınızı Öğrenci İşleri Bürosundan alabilirsiniz.

Öğrenci Kimlik Kartımı kaybettim, ne yapmalıyım?
Kimlik Kartınızı kaybettiyseniz yenisini çıkarttırmak için önce Halk Bankası’na kimlik kartı ücreti ödemeniz ve aldığınız dekontu dilekçenize ekleyerek Görükle Kampüsü’ndeki Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat etmeniz gerekir.

Öğrenci Otomasyon şifremi hatırlamıyorum, ne yapmalıyım?
Öğrenci Otomasyon şifrenizi hatırlamıyorsanız Öğrenci İşleri Bürosuna başvurabilirsiniz.

Kimlik bilgilerinde değişiklik oldu, ne yapmalıyım?
Evlilik nedeni ile nüfus kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise yeni kimlik ve evlilik cüzdanın fotokopisi ile; adı, soyadı veya kimlik bilgilerinde düzeltme olmuş ise öğrenci yeni nüfus cüzdanı, Nüfus Kayıt Örneği ve dilekçe ile birlikte Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmalısınız.

BURS İMKÂNLARI

Evet, aşağıdaki kuruluşlara burs almak için müracaat edebilirsiniz:

  1. Kredi ve Yurtlar Kurumu,
  2. Bursa İlahiyat Vakfı2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren YKS sonuçlarına göre "Yerleştirmede Kullanılan Başarı Sırası" itibariyle;

Ayrıca, akademik başarı kriterine göre seçilen öğrencilerin yurt dışında ve yurt içinde yapılan Arapça Eğitimi programlarına (kamplarına), tam burslu (herhangi bir ücret ödemeden) veya %50 burslu olarak katılmaları sağlanmaktadır. 

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Farabi Değişim Programına başvurmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Öncelikle Farabi Değişim Programı takvimini inceleyeniz. Daha sonra bu programla gitmek istediğiniz Üniversitenin Farabi Ofisine başvurunuz. Program hakkında daha ayrıntılı bilgi için Farabi El Kitabı ve Farabi Cep Kitabı’nı inceleyiniz.

Erasmus Değişim Programına başvurmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Önce Erasmus Değişim Programı takvimini inceleyiniz. Daha sonra Erasmus Ofisine müracaat ediniz. Daha ayrıntılı bilgi için üniversitemizin Erasmus Koordinatörlüğü sayfası üst menülerinde yer alan bilgileri inceleyiniz.

Mevlâna Değişim Programına başvurmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Önce Mevlâna Değişim Programı takvimini inceleyiniz. Daha sonra Mevlâna Ofisine başvurunuz. Daha ayrıntılı bilgi için Mevlâna Koordinatörlüğü sayfası üst menülerinde yer alan bilgileri inceleyiniz.

DERS SEÇİMİ

Kayıt yenileme sırasında alt sınıftan başarısız olduğum dersleri almaya öncelik vermem mi gerekir?
Evet, kayıt yenileme sırasında öncelikle alt sınıftan başarısız, devamsız olduğunuz veya hiç almadığınız dersleri almanız gerekir. Daha sonra AKTS’nizin izin verdiği kadar ders seçebilirsiniz.

Ders seçimi yapıldığı halde UKEY’de dersler görünmüyor ne yapmalıyım?
Dersi seçtiğiniz halde UKEY’de görünmüyorsa ukey@uludag.edu.tr adresine e-mail atarak teknik destek ve yardım alabilirsiniz.
Başarısız olduğum seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders alabilir miyim?
Aldığınız bir seçmeli dersten başarısız olmanız halinde bir sonraki yıl başka bir seçmeli dersi alabilirsiniz.

Derslere devam zorunluluğu var mı?
Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 18. maddesinde belirtildiği üzere kuramsal derslere en az %70, uygulama, laboratuvar, işyeri eğitimi ve benzeri çalışmalara en az %80 oranında devam zorunludur.

Süresi içinde kayıt yenileme yapamazsam ne olur?
Süresi içinde kayıt yenileme yapmazsanız Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 10.maddesinde belirtildiği üzere o yarıyıl/yıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanılamazsınız. Kayıt yenilemediğiniz yarıyıl/yıl, 2547 sayılı Kanunu’nun 44. maddesinde belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt yenileme süresinde eksik ders seçersem ne olur?
Kayıt yenileme süresinde eksik ders seçerseniz Akademik Takvim’de belirtilen Ders bırakma/Ekleme tarihlerinde ders alarak bu eksiği tamamlayabilirsiniz.

HAZIRLIK SINIFI

Zorunlu Hazırlık Sınıfını ne kadar sürede başarmam gerekiyor?
Zorunlu Hazırlık Sınıfını 2 yılda başarı ile tamamlayamazsanız Üniversite ile ilişiğiniz kesilir.

Zorunlu Hazırlık Sınıfında başarısız olursam ne yapmalıyım?
Zorunlu Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrenciler, başvurmaları halinde ÖSYM tarafından Öğretim Dili Türkçe olan programlara yerleştirilir.

MUAFİYET

Muafiyet ve İntibak işlemleri için ne yapılması gerekiyor?
Öğrenciler Uludağ Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi gereği Zorunlu hazırlık eğitimi görecek olan veya Yönerge’nin 9. maddesinden yararlanan öğrenciler hariç, Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde;

  1. Daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu; Transkript (Not Dökümü) (mühürlü, kaşeli ve imzalı)
  2. Ders içerikleri (mühürlü, kaşeli ve imzalı)
    Dilekçe ile Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekiyor.

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ

Engelli öğrenciyim, ne kadar öğrenim ücreti ödemem gerekir?
Engelli öğrenciler kayıt yaptırma ve yenileme sırasında Sağlık Kurulu Raporunu birim Öğrenci İşleri Bürosuna ibraz ettikleri takdirde engellilik oranı kadar öğrenim ücretinde indirim yapılır.

Sehven ödediğim Katkı payı/ Öğrenim ücretini geri alabilir miyim?
Sehven fazla ödediğiniz Katkı payı/Öğrenim ücretini Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile müracaat etmeniz ve ödeme belgesini (banka dekontu) dilekçe ekinde iletmeniz halinde geri alabilirsiniz.

Kaydımı sildirmek istiyorum, ne yapmalıyım?
Bu talebinizi Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe iletmeniz ve öğrenci kimlik kartınız ile birlikte şahsen veya noter tarafından verilen vekâletname ile başvurmanız halinde kaydınız silinir.

KAYIT DONDURMA

Kaydımı dondurmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Kayıt dondurmak için Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 19.maddesinde belirtilen süreler içinde bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmanız gerekir.

Kayıt dondurduğum döneme ait öğrenim ücreti/katkı payını yatırmam gerekir mi?
Fakülteye ilk kayıt yaptıran öğrenciler hariç kayıt donduran öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemez.

Ders içeriklerine nasıl ulaşabilirim?
Ders içeriklerine Üniversitemiz web sayfasında yer alan Bilgi Paketinden ulaşabilirsiniz.

KAYIT YAPTIRMA

Fakültenizi kazandım, kaydımı nasıl yaptırabilirim?
YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ve MEB tarafından Lise mezuniyet bilgileri e-devlet portalına sorunsuz aktarılan öğrenciler kayıtlarını  https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden yaptırabilirler.
Üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak e-devlet üzerinden elektronik kayıt hakkı olmayan öğrenci adaylarının, YKS yerleştirme belgesinde belirtilen tarihte ve kayıt yerinde şahsen veya noterden vekâlet verecekleri kişiler aracılığı ile başvuru yapılması durumunda, Üniversitemize geldikleri takdirde kayıtları yapılacaktır.

E-Devlet Sisteminden kayıt yaptırdım, belge getirmem gerekiyor mu?
E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapan öğrencilerin üniversiteye kayıt için gelmelerine, herhangi bir evrak teslim etmelerine gerek yoktur.

E-Devlet Sisteminden kayıt yaptırdım, öğrenci numaramı nasıl öğrenebilirim?
http://www.uludag.edu.tr adresinde yer alan Öğrenci Numaraları Sorgu Ekranındaki
alana TC Kimlik Numaranızı girerek, öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Sisteminden kayıt yaptırdım, öğrenim ücretimi ne zaman ve hangi bankaya yatırmalıyım?
İkinci Öğretim (İ.Ö.) Programlarına kayıt hakkı kazanan adayların web sayfamızda ilan ettiğimiz tarihlerde öğrenim ücretlerini Halk Bankası Şubelerine yatırmaları gerekmektedir.

Süresi içinde kayıt yaptıramazsam ne olur?
Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenci kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler

Eğitim-Öğretim ne zaman başlayacak?
Eğitim-öğretim İlgili yıla ait Akademik Takvim’de belirlenen tarihlerde başlayacak.

Faik Çelik Yerleşkesine yakın Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt var mı?
Faik Çelik Yerleşkesine yakın Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt bulunmamaktadır. Bu yerleşkeye en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdu Merkez Yerleşkede (Görükle) ve 13 km uzaklıktadır.

Faik Çelik Yerleşkesi merkez yerleşkeye ne kadar uzaklıkta?
Faik Çelik Yerleşkesi merkez yerleşkeye yaklaşık 13 km’dir.

MEZUNİYET

Mezun olabilmem için hangi şartları yerine getirmem gerekir?
Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37.maddesinde yer alan lisans programında en az 240 AKTS kredilik; dersi başarıyla tamamlayan, GANO’su en az 2.00 olan ve programa ait alması gereken tüm derslerin yükümlülüklerini yerine getiren öğrenci mezun olabilir.

Mezuniyet işlemleri için ne yapılmalı?
Mezuniyet işlemleri için birim öğrenci işlerine mezuniyet dilekçesini teslim edilmesi gerekiyor.

Diplomamı nasıl alabilirim?
Diplomanızı alabilmeniz için öğrenci kimlik kartı ile birlikte Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen veya noterden düzenlenen vekâletname ile tayin ettikleri vekil aracılığı ile başvurmanız gerekir.

Diploma hazır değil ise ne yapmalıyım?
E-Devlet Sistemi üzerinden Mezuniyet Belgesi alabilirsiniz.

Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?
Diplomanızı kaybettiyseniz, ilk olarak Türkiye genelinde dağıtımı yapılan yerel veya ulusal bir gazetede kayıp ilânı vermelisiniz. Daha sonra Bu ilanla birlikte nüfus cüzdan örneği ve halk bankasına yatırmış olduğunuz kayıp diploma ücreti dekontu Öğrenci İşleri Bürosuna başvurmanız halinde size yeniden diploma hazırlanır.

SINAVLAR

Sınavlar nasıl yapılıyor
Sınavlar online (çevrim içi) ya da yüz yüze yapılmaktadır. Dönem içi yapılan duyuruları takip ediniz.

Bir dönemde kaç sınav yapılmaktadır?
Bir dönemde ara sınav ve yarıyıl sınavı olmak üzere en az iki sınav yapılır.

Sınavlar ne zaman yapılır?
Ara sınav tarihlerine fakülte yönetim kurulu karar verir ve web sayfasından ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavları Akademik Takvim’de belirtilen tarihte yapılır.

Sınavda beklediğim notu alamadım, ne yapmalıyım?
Sınav sonucunda beklediğinizden çok düşük not aldıysanız ve maddi bir hata olduğunu düşünüyorsanız önce ders öğretim elemanına durumu iletebilirsiniz. Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 34.maddesinde belirtildiği üzere Ara sınav, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarının sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için öğrenci, sınav sonucunun ilânını takip eden 3 iş günü içinde Öğrenci İşleri Bürosuna yazılı olarak da başvurabilir.

UKEY’e giriş yapamıyorum, ne yapmalıyım?
Önce kullanıcı kodunuzu (öğrenci numaranızı) ve şifrenizi doğru yazdığınızdan (klavyenizin F veya Q olup olmadığından) emin olunuz. Yine de giriş yapamıyorsanız ukey@uludag.edu.tr adresine e-posta ile ulaşarak teknik destek isteyiniz.

Ek sınava girmek istiyorum, ne yapmalıyım?
Ek sınava girebilmeniz için Akademik Takvim’de belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile başvurmanız gerekir.

YATAY GEÇİŞ/ÇİFT ANADAL YAN DAL

Yatay geçiş yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Üniversitemiz içinden veya dışından yatay geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.

Çift Anadal Programı (ÇAP) nedir ve nasıl başvuru yapılır?
Çift Anadal Programı başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. Çift anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında başvurabilir. Daha ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.

Yan Dal Programı (YDP) nedir ve nasıl başvuru yapılır?
Yan Dal Programı bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (Yan Dal Sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır. Öğrenci, Yan Dal Programına, en erken, kayıtlı olduğu Anadal Programı’nın üçüncü yarıyılı, en geç de altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

İlahiyat Fakültesinde öğrenci iken  hangi yan dal programlarına başvurabilirim?
İlahiyat Fakültesi’ne kontenjan veren programlara başvurulabilir.

Özel öğrencilik başvurusu yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Öncelikle Bursa Uludağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Özel Öğrenci Yönergesi’ni inceleyiniz. Yönergede belirtilen şartları sağlamanız halinde Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında ilgili Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz.

Oluşturulma tarihi: 01 Aralık 2021
Güncelleme tarihi: 22 Haziran 2022

NOT: Burada cevabını bulamadığınız soruları lütfen Sıkça Sorulan Sorular Formunu kullanarak bize iletiniz. Şimdiden teşekkür eder, başarılar dileriz.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [01-Ara-2021 13:07]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Haz-2022 10:20]

İçerik Görüntüleme : [9.736]