Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Öğr. Gör. Dr. Akif HAYTA

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi   
Bursa 1990
akifhayta@hotmail.com
2431066 - 60416
Yüksek Lisans
Psiko-Sosyal Uyum ve Dinî Pratikler (Bursa İlahiyat Örneği),  Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1993
Doktora
Bağlanma Kuramı ve Tanrı Tasavvuru İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2017
Akademik Çalışmalarım