Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Abdurrezzak TEK

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bursa 1998
abdurrezzaktek@hotmail.com
2431066 - 60285
Yüksek Lisans
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin'in Risâle-i Melamiye-i Bayrâmiye Adlı Eserinin Metni ve Tahlili, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2000
Doktora
Osmanlılar'da Zeyniyye Kültürü ve Abdüllatif Kudsî'nin Tasavvufî Görüşleri, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2004
Akademik Çalışmalarım