Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Orhan Şener KOLOĞLU

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İstanbul 1998
orhankologlu@hotmail.com
2431066 - 60258
Yüksek Lisans
Kadı Abdülcebbar`da Adalet Anlayışı, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2000
Doktora
Cübbailer`in Kelam Sistemi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2005
Akademik Çalışmalarım