Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu GÜL

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi   
Bursa 2003
mutlugulx@hotmail.com
2431066 - 60286
Yüksek Lisans
İslam Hukuku Açısından Kapkaç,  Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2006
Doktora
Hanefî Usûlünde Hadis Tenkidi,  Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2014
Akademik Çalışmalarım