Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2004 / 1

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 23  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2004

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Elektronik Ticaret ve Muhtemel Ekonomik Etkileri

Cemalettin KALAYCI ..........................................................................................................................................................................................................................................1

OECD Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Belirleyici Faktörler

Mehmet Emin ERÇAKAR .................................................................................................................................................................................................................................19

Ulusal Kalite Ödülüne Başvuran Büyük Ölçekli İşletmelerdeki Başarı Değerleme Sisteminin Niteliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Nihat KARAKOÇ ...............................................................................................................................................................................................................................................39

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Belediyelerin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Okan Veli ŞAFAKLI ...........................................................................................................................................................................................................................................55

Geleneksel Kariyerden, Sınırsız ve Dinamik/Değişken Kariyere Geçiş; Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Yazınsal Bir İnceleme

Oya AYTEMİZ SEYMEN ..................................................................................................................................................................................................................................79

Türkiye’deki Kobi’lerin Üretim Yönetimi Alanındaki Sorunları Çözüm Önerileri ve Sağlanan Destekler

Lütfihak ALPKAN / Tolga YILMAZ ..................................................................................................................................................................................................................115

Sosyal Nedene Dayalı Pazarlama Kavramı; Türk İş Adamı ve Yöneticilerin Konuya İlişkin Algılamaları

Hakan ALTINTAŞ ...........................................................................................................................................................................................................................................135

 
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA