Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2017 / 1

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 36  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2017

e-ISSN: 1301-3386

 

Editörden ..........................................................................................................................................................................................................................vi

İçindekiler ........................................................................................................................................................................................................................viii

Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş: İnsan Kaynakları Birimleri ve Yöneticilerinin Değişen Rolü Üzerine Bir Araştırma 

Adem UĞUR, Dilek KÖSEOĞLU .........................................................................................................................................................................................1

İslamcılık Tartışmaları Ekseninde Said Halim Paşa ve Görüşleri 

Alperen ÖZYÜREK .............................................................................................................................................................................................................31

Investigation the Status of Corporate Academies in Turkey 

B. Aydem ÇİFTÇİOĞLU, Gündüz GÜLDAMLASI ...............................................................................................................................................................52

Toplum için Yöneylem Araştırması: Eğitimin Yönetiminde Sistem Yaklaşımı Uygulaması 

Ecem ÖZKAN, H. Kemal SEZEN ........................................................................................................................................................................................71

Güvenlik Perspektifinden Ekonomiye Bakış: Ekonomik Güvenliğin Ulus Devlete Etkilerinin Analizi 

Kenan TURGUTOĞLU ........................................................................................................................................................................................................93

Bankacılık Sektöründe Risk Odaklı Kamu Denetimi: Azerbaycan Uygulaması 

Shahriyar MUKHTAROV, Zamig MAMMADOV, Elvin MAMMADOV, Bahadır BAYSAL ....................................................................................................133

Belediyelerin Finansmanında İller Bankası A.Ş.’nin Rolünün ve Belediye Yöneticilerinin Banka Hizmet Memnuniyetinin Değerlendirilmesi 

Uğur BOLAÇ, Erdal EROĞLU ............................................................................................................................................................................................166

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları ......................................................................................................................................................................................197

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA