Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2016 / 1

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 35  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2016

 

İçindekiler / Contents ........................................................................................................................................................................................................................vi

Marshall Planı Türkiye Tarımının Gelişmesinde Nasıl Rol Oynamıştır? 

Süleyman KARAMAN, Cemile Feyza YAVUZ ......................................................................................................................................................................................1

Özelleştirme Gelirlerinin Bütçe Açıkları ve Kamu Borç Stokuna Etkisi: Ampirik Bir Yaklaşım 

Osman Cenk KANCA .........................................................................................................................................................................................................................15

Yakın Dönem Türkiye-İran İlişkileri: Siyasi ve Ekonomik Perspektiften Bir Bakış 

Serkan KEKEVİ ..................................................................................................................................................................................................................................33

Kuşaklararası İletişimin Marka Değeri Oluşturmaya Etkisinin Yapısal Eşitlik Modelleme İle Araştırılması 

Çağatan TAŞKIN, Mine YILMAZ ........................................................................................................................................................................................................67

Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Yalnızlık, Kendini Affetme ve Kendini Sevme Değişkenleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

Mine AYDEMİR, Nuran BAYRAM .......................................................................................................................................................................................................81

Unequal Division of Unpaid Work in Turkey: Evidence From Time-Use Survey, 2006 

Işın Ulaş ERTUĞRUL YILMAZER ......................................................................................................................................................................................................89

AGV Niteliklerinin İmalat Sistemlerine Etkisinin Benzetim İle İncelenmesi 

Arzu EREN ŞENARAS, Hayrettin Kemal SEZEN .............................................................................................................................................................................103

Why Do Employees Remain Silent? The Effects of Organizational Justice Perceptions 

Yücel SAYILAR, Senay YÜRÜR, Hakkı Okan YELOĞLU ................................................................................................................................................................119

Faiz Oranları, Tüketici Kredi Kullanımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi: Türk Bankaları Deneyimi 

Utku ALTUNÖZ ................................................................................................................................................................................................................................145

Yayın Koşulları / Publication Standards ......................................................................................................................................................................................197

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA