2013 / 2

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 32  -  SAYI / ISSUE: 2  -  ARALIK / DECEMBER 2013

 

İçindekiler / Contents .............................................................................................................................................................vi

Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Dinamik Bir Analizi: Türkiye Örneği 

Mustafa SAATÇİ, Yasemin DUMRUL .........................................................................................................................................1

Kamu Kesimi İç Borçlanmasının Özel Yatırım Harcamaları Üzerinde Etkisi: Türkiye Örneği 

Utku ALTUNÖZ .........................................................................................................................................................................25

Ekonomik Özgürlükler İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Gelişmiş, Gelişmekte Olan ve Az Gelişmiş Ülkeler

Üzerine Bir Panel Veri Analizi 

Merter AKINCI, Gönül YÜCE AKINCI, Ömer YILMAZ ...............................................................................................................55

Ülkemizin Dış Ticaret ve Doğrudan Yurt Dışı Yatırımlarında Tercih Ettiği Ülkeler İçin Rank Korelasyonu ve

Kümeleme Analizi 

Sevil UYGUR .............................................................................................................................................................................95

Aşırı Tepki Hipotezinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Örneği 

Ahmet Kamil TUNÇEL ..............................................................................................................................................................113

Türkiye'de Maliye Politikası Konjonktür Yanlısı Mı? 

Taner TURAN ...........................................................................................................................................................................123

Uluslararası Vergi Hukukunun Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme 

Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Sibel MUTLUCAN SAYIN ....................................................................................................................141

Aile İşletmelerinde Nepotizm Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Kütahya'da Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinde Bir Araştırma 

Barış ERDEM, Uğur CEYLAN, Uğur SAYLAN ..........................................................................................................................177

Hayvancılık Sektöründe Birleşik Maliyetleme: Yüz Başlık Süt İnekçiliği Tesisinde Bir Uygulama 

Tansel HACIHASANOĞLU ........................................................................................................................................................199

İklim Etiği ve Özdeşsizlik Sorunu 

Mustafa DEMİRCİ ......................................................................................................................................................................225

Hakemlere Teşekkür .................................................................................................................................................................203

Yayın Koşulları / Publication Standards .................................................................................................................................205

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.216]