Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2010 / 1

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 29  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2010

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Sosyal Güvenlik Reformu Sonrası Tüketici Olarak Hastaların Hastane Seçimi: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması

Erkan ÖZDEMİR, Serkan KILIÇ, Berna AYDIN ..................................................................................................................................................................................................1

Örgütlerde E-Öğrenme Açılımı

Mehlika SARAÇ, B.Aydem ÇİFTÇİOĞLU .........................................................................................................................................................................................................29

Efendi-Köle Ahlâkı vs. Efendi Köle Diyalektiği

Derda KÜÇÜKALP ............................................................................................................................................................................................................................................53

Veri Madenciliği ve İstatistik

Selim TÜZÜNTÜRK ..........................................................................................................................................................................................................................................65

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Gayrımenkul İhalesi ve İhalenin Feshi Sürecinin İrdelenmesi

Nilgün SERİM ...................................................................................................................................................................................................................................................91

Hakemlere Teşekkür ve Yayın Koşulları .....................................................................................................................................................................................................119

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA