Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2009 / 2

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 28  -  SAYI / ISSUE: 2  -  ARALIK / DECEMBER 2009

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Türkiye’nin Endüstri-İçi Ticaretinin Analizi

Murat Ozan BAŞKOL .........................................................................................................................................................................................................................................1

Avrupa’da “İyi Müslüman” Olmak: Hollanda Örneği

Edip Asaf BEKAROĞLU ...................................................................................................................................................................................................................................25

2008 Küresel Ekonomik Krizi ve IMF’nin Önerdiği Ekonomi Politikalarının Krizle Mücadeledeki Rolü

Simla GÜZEL ...................................................................................................................................................................................................................................................55

Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Suç İstatistikleri Üzerine Bir Uygulama

Selim TÜZÜNTÜRK .........................................................................................................................................................................................................................................71

Bireysel Müşterilerin Sanal Mağazaları Kullanma Eğilimlerini Açıklarken Çevrim İçi Alışveriş Yapma Kaygısını Daha Ne Kadar Görmezlikten Gelebiliriz?

Hakan ÇELİK ...................................................................................................................................................................................................................................................93

Hakemlere Teşekkür ve Yayın Koşulları .....................................................................................................................................................................................................119

 

 

 

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA