Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2008 / 2

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 27  -  SAYI / ISSUE: 2  -  ARALIK / DECEMBER 2008

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Expectations Regarding The Economic and Political Situation in The 2007 Election Period: The Case of Bursa

Dilek MURAT, Erkan IŞIĞIÇOK ..........................................................................................................................................................................................................................1

Reel Döviz Kuru ve Ticarete Konu Olmayan Mallar: Gölge Değişken Yaklaşımı

Kadir Yasin ERYİĞİT ........................................................................................................................................................................................................................................25

Eğitim Harcamalarında Türkiye ve OECD Ülkeleri

Mehmet Emin ALTUNDEMİR ...........................................................................................................................................................................................................................51

Tüketici Değerlerinin Pazarlamadaki Yeri ve Genç Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma

İsmail DÜLGEROĞLU .....................................................................................................................................................................................................................................71

Kapasite Kullanım Oranları ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği

Özer ARABACI, Rabihan YÜKSEL ARABACI ................................................................................................................................................................................................93

Hakemlere Teşekkür ve Yayın Koşulları ....................................................................................................................................................................................................110

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA