Staj Hareketliliği - Başvuru ve Tanınma
Başvuru

Staj hareketliliği ilanları yıl içinde çeşitli zamanlarda yayınlanabilir. Kaç kez ve ne zaman ilana çıkılacağı bütçeye bağlı olarak her yıl farklılık gösterebilir.

Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri ilanda belirtilir. Bu tarihler dışında o ilana ait staj hareketliliği yapılamaz.

BUÜ Erasmus web sayfasında staj ilanı duyurulduktan sonra ilanda belirtildiği şekilde başvuru yapılır. Staj yapılacak kurum öğrenci tarafından bulunur. Staj ilanlarında kurum bulmak için yeterli olacak süre sağlanmaktadır. Staj hareketliliği için kurumlararası anlaşma şartı yoktur. Karşı kurumlar ile yapılacak yazışmalar için geçerli bir ilan olması gereklidir. Aynı staj ilanı kapsamında sadece bir kurumda staj hareketliliği yapılabilir. Her bir ilan döneminde gidecek öğrenci sayısı kontenjanlar ve bütçe ile sınırlıdır.

Durumlar: Asil, Beklemede, Yedekten Asil, Feragat, Vazgeçti ve Geçersiz.

Nihai yerleştirme sonucuna göre, “Asil” olarak seçilen öğrenciler seçildikleri üniversitenin başvuru sürecini takip etmek ve başvurusunu tamamlamaktan sorumludur. 

Nihai yerleştirme sonucuna göre, “Beklemede” olarak seçilen öğrenciler takvimde belirtilen tarihe kadar feragat olması halinde, “Yedekten Asil” olarak yerleştirilmelerine ilişkin Erasmus Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirilir. Takvimde belirtilen tarihten sonra yedek öğrenci yerleştirme işlemi yapılmaz. Bu durumda, yedek öğrenciler ortalama puanları kırılmaksızın ileri dönemdeki öğrenim ve/veya staj hareketliliklerine başvuru yapabilirler.

İlgili ilanda verilen süre içinde feragat eden adayların UKEY üzerindeki durumları “Feragat”, süre aşıldıktan sonra feragat edenlerin durumu “Vazgeçti” olarak güncellenir. Başvuru için geçerli koşulları sağlamayan adaylar “Geçersiz” olarak görüntülenir. Durumu Vazgeçti olan öğrencilerin, ileri dönemdeki öğrenim ve/veya staj hareketlilikleri başvurularında başarı puanlarına -10 puan uygulanır. Durumu Feragat ve Geçersiz olan öğrencilerin, ileri dönemdeki öğrenim ve/veya staj hareketlilikleri başvurularında başarı puanlarına -10 puan uygulanmaz.

Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra, takvimde belirtilen gün ve saatte oryantasyon (bilgilendirme) toplantısı Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenir. 

Staj Hareketliliği Başvurusu Değerlendirme Kriterleri

Yeterlilik Puanının Hesaplanması

GANO %50 (toplam 100 puan üzerinden) + Yabancı Dil Puanı %50 (toplam 100 puan üzerinden)

 * 12.4.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre; kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış dahi olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile, 23 Temmuz 2016 tarih 667 sayılı KHK'nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca korunma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Staj Hareketliliğinin Tanınması

Zorunlu stajı olmayan öğrenciler de staj yapabilir. Zorunlu stajı olan öğrencilerin yapacakları Erasmus stajının Türkiye’deki staj yerine sayılıp sayılmayacağı konusunda fakülte/bölüm koordinatörlerinden bilgi alınmalıdır. Öğrencinin yurt dışında geçirdiği süre BUÜ tarafından tam olarak tanınır. Fakülte/bölüm onayı olması durumunda öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresi (zorunlu staj) BUÜ tarafından tam olarak ve AKTS kredileri kullanılarak tanınır ve diploma ekinde gösterilir. Stajın müfredat programında zorunlu olmadığı hallerde ise, BUÜ tanımayı, yurt dışında geçirilen yerleştirme süresini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Tem-2020 09:51]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Oca-2022 08:44]

İçerik Görüntüleme : [8.187]