Formlar

 

Beton Numunesi Alma Bilgi Formu

Beton Dökme İzin ve Kontrol Formu

Bilgisayar ve Teknolojik Donanımlara Yönelik Talep Formu

Bilgisayar ve Teknolojik Donanımlara Yönelik Talep Formu

Büro Donanımlarına Yönelik Yatırım Talep Formu

Çalışan Temsilcisi Seçim İlan Formu

Çalışan Temsilcisi Aday Başvuru Formu

Çalışan Temsilcisi Seçim Tutanağı Formu

Demir Donatı Kontrol Formu

Değer Tespit Formu

Görev Tebliğ Tebellüğ Belgesi

Görev Teslim Devir Belgesi

Görev Tanımı Formu

Harcama Birimi Tasinir Kontrol Yetkilisi Gorevlendirme Formu

Hurda ve Kayıp Bildirim Formu

İdari Personel Görevlendirme Onay Belgesi

İlişik Kesme Belgesi

İdari Personel Haftalık Devam Çizelgesi

İşyeri Teslim Tutanağı Formu

İşe Başlama Tutanağı

İşçi Alacakları İlan Tutanağı Formu

İzinsiz İşe Gelmeme İşe Geç Gelme Formu

Kazı İzin ve Kontrol Formu

Kalıp İmalatı Kontrol Formu

Kapalı Alan Temizlik Takip Çizelge Formu

Personel Kimlik Kartı Yenileme Formu

Malzeme Talep Formu

Mal ve Malzeme Alımı Teklif Formu

Ödemeye Esas Pursantaj Tablosu

Personel Aylık Devam Çizelgesi Formu

Proje Kayıt Defteri Formu

Süresi İçinde Teslim Edilmeyen Malzeme Formu

Şantiye Günlük Defteri Formu

Tuvalet Temizlik Takip Çizelge Formu

Taşınır Mal Muayene ve Kabul Raporu

Toplantı Tutanağı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [08-May-2024 06:43]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-May-2024 13:47]

İçerik Görüntüleme : [169]