BAŞVURU KOŞULLARI

 Başvuru Koşulları | Beni Fark Et

Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için;

 - Tıpta Uzmanlık kontenjanları için Tıp Fakültesi Anabilim dallarından uzmanlığını almış olmak.

 - Diğer kontenjanlar için Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Tıp Fakültesi Anabilim dallarından uzmanlığını almış veya;

 - Eczacılık Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya, Fizyoloji, Biyofizik, Mikrobiyoloji, Biyoistatistik, İmmünoloji, Farmakoloji ve Anatomi Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu veya;

 - Fen/Edebiyat Fakültesi; Biyoloji, Moleküller Biyoloji ve Genetik, Genetik, Biyoteknoloji, Kimya, Fizik, Matematik Bölümlerinden Yüksek Lisans mezunu veya;

 - Veterinerlik Fakültesi; Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Genetik, Histoloji ye Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Zootekni Bölümlerinden Yüksek Lisans mezunu veya;

 - Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar, Endüstri, Makine, Elektrik-Elektronik, Biyoteknoloji, Tekstil, Fizik, Kimya, Genetik Mühendisliği Bölümlerinden Yüksek Lisans mezunu;

 - Hemşirelik Fakültesi Yüksek Lisans mezunu veya;

-  Sağlık Bilimleri Fakültesi; Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden Yüksek Lisans mezunu;

 - Tıp Mühendisliği Lisans program mezun olup ilgili alanlarda Yüksek Lisans mezunu olması gerekmektedir.


Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır. Lisans derecesiyle doktora programına başvuruda ise diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 3 veya eşdeğer bir not ortalamasına, ALES sınavından en az 80 puan koşulu aranmaktadır.

Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır.

Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir.

Yabancı uyruklu adaylarda Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç,  doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan azami 2 (iki) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır.

Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler.

Bir öğrencinin Doktora programında değerlendirilmeye alınabilmesi için;

Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans/Yüksek Lisans not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans/ Yüksek Lisans not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.

Daha fazla bilgi için: https://uludag.edu.tr/saglikbilimleri

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [18-Haz-2021 10:49]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [18-Haz-2021 10:53]

İçerik Görüntüleme : [1.807]