BAŞVURU KOŞULLARI

Doktora Programı

Doktora programına başvurulabilmesi için; Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin lisans ve yüksek lisans diplomasına veya Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik ve Fakültelerinin uzmanlık derecesine sahip olması gerekir. Ek olarak, ALES veya eşdeğeri sınavdan en az (55) puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Ancak, bu adayların değerlendirme işlemleri için, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili program şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvurularda, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 (seksen) puandan az olmamak üzere ALES ve eşdeğeri puanı almış olmalıdır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına girerek İngilizce dilinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Yabancı uyruklu adaylarda Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ALES sonuç belgesi aranır. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması; tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.25 veya eşdeğer bir not ortalamasına sahip olmalıdır. Anabilim Dalı tarafından yapılacak giriş sınavlarına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirme ALES puanı ve mezuniyet not ortalaması (ALES %50/ GANO %50) dikkate alınarak yapılır. Doktora programına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının 20’si, yazılı/sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun %30’u dikkate alınır. Hesaplanan puana göre en az yetmiş (70) puan alanlar arasından sıralama yapılır. Translasyonel Tıp alanında Doktora eğitimine başvurabilmek için Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kabul ve kayıt koşullarının yanı sıra referans mektubu, özgeçmiş ve amaç mektubu sunulabilir.

 

Bütünleşik Doktora Programı

Bütünleşik Doktora programına başvurulabilmesi için; Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin lisans derecesine sahip olması gerekir. Lisans diplomasıyla başvuranlardan ALES sayısal puan türünde en az 80 puana sahip olması şartı aranır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına girerek İngilizce dilinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Yabancı uyruklu adaylarda Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ALES sonuç belgesi aranır. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Anabilim Dalı tarafından yapılacak giriş sınavlarına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirme ALES puanı ve mezuniyet not ortalaması (ALES %50/ GANO %50) dikkate alınarak yapılır. Doktora programına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının 20’si, yazılı/sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun %30’u dikkate alınır. Hesaplanan puana göre en az yetmiş (70) puan alanlar arasından sıralama yapılır. Translasyonel Tıp alanında Bütünleşik Doktora eğitimine başvurabilmek için Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kabul ve kayıt koşullarının yanı sıra referans mektubu, özgeçmiş ve amaç mektubu sunulabilir.

 

Daha fazla bilgi için: https://uludag.edu.tr/saglikbilimleri

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [18-Haz-2021 10:49]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [26-Mar-2024 08:13]

İçerik Görüntüleme : [3.734]