TÜBİTAK PROJE VERİ TABANI
 TÜBİTAK PROJE VERİ TABANI

Değerli Araştırmacımız,

Ülkemizdeki araştırma altyapısına katkı sağlamak amacıyla, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde, 1965 yılından günümüze kadar sonuçlanmış olan 21.824 adet projenin sonuç raporunun tam metinleri, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) “TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı ”nda yayımlanmaktadır.
Bilindiği gibi Avrupa Komisyonu (AK) bilimsel araştırma çıktılarına herkesin erişebilmesini ‘Açık Bilim’in vazgeçilmez bir bileşeni olarak görmekte ve Ufuk 2020 çerçevesinde desteklenen tüm hakemli yayınlara açık erişimi zorunlu kılmaktadır. Açık Erişim (AE) kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel araştırma çıktılarına herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi anlamına gelmektedir.
TÜBİTAK Avrupa’daki Açık Erişim Alt Yapısı ile bütünleşmek ve Ufuk 2020 araştırma fonlarından maksimum düzeyde yararlanabilmek için bilimsel yayınları ve araştırma verilerini de içeren, standartlara uygun bir Açık Bilim altyapısını kurmuş, konuyla ilgili TÜBİTAK Açık Bilim Politikası 14 Mart 2019 tarihinde TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu veri tabanına https://search.trdizin.gov.tr/tr/proje/ara linkinden erişim sağlanabilmekte ve sonuç raporlarına ilişkin proje no, başlık, yürütücü/araştırmacı/danışman adı, yıl ve anahtar kelime bazında tarama yapılabilmektedir.
Saygılarımızla,

TÜBİTAK - Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [22-Mar-2024]

Haber Görüntüleme : [320]