Genel Bilgiler

Otomotiv sektörü birçok sektörü etkileyen, iş hacmi, istihdam ve ekonomiye katkı açısından katma değeri çok yüksek olan güçlü bir sektördür. Otomotiv Endüstrisi gelinen süreçte toplam Türkiye ihracatının beşte birini gerçekleştirmekte ve hızlı bir gelişim içindedir. Bu gelişmeyi sürdürmek, öngörülen hedeflere ulaşabilmek ve uluslararası alanda rekabet edebilmek için teknolojiye dayalı sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanmak gerekmektedir. Yeni gelişmeler ve planlar önümüzdeki yıllarda otomotiv sanayiinde yenilikçi, Otomotiv alanında kaliteli eğitim almış yeni mühendislere, araştırmacılara ve araştırma merkezlerine gereksinim olacağını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, otomotiv alanında lider durumunda olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de uluslararası standartlarda araştırma altyapıları oluşturulması, araştırmacı insan gücünün yetiştirilmesi için lisans ve lisansüstü seviyede otomotiv konularına yönelik programların açılması, tasarım ve teknoloji üretme konusunda eğitilmiş, sektörde değişen ve gelişen gereksinimlere en iyi şekilde cevap verebilecek nitelikli iş gücünün ve araştırmacı mühendislerin sektöre kazandırılması gerekmektedir. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, eğitim alanında katkısını daha ileriye götürmek ve konumu gereği Bursa ile yakın bölgede yer alan otomotiv sanayine vermekte olduğu desteği artırmak için Otomotiv Mühendisliği Bölümünü açmıştır.

Otomotiv Mühendisliği Bölümünün amacı, Türk otomotiv endüstrisini daha ileriye götürecek otomotiv sektörünün gereksinimi olan nitelikli iş gücünün yetişmesine katkıda bulunmak, otomotiv alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine destek olmaktır. Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Lisans ve Lisansüstü programları, kurulacak araştırma merkezi ile Bursa ve yakın bölgesinin ve Türkiye’ nin otomotiv alanında gelişimine destek vermeyi ve bir farklılık yaratmayı stratejik hedefleri olarak belirlemiştir.

Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Bursa yakın bölgesinin ve Türkiye’ nin otomotiv alanında gelişimine destek olma stratejisini gerçekleştirmek için sektör firmalarının gereksinim duyduğu iyi eğitilmiş nitelikli otomotiv mühendislerinin yetişmesine olanak sağlayacak ders planlarını oluşturmuş ve sektör firmalarının araştırma ve test çalışmalarına destek vermek içinde Otomotiv Araştırma ve Test Merkezi Kurulması çalışmalarını başlatmıştır. Bölüm stratejik hedefleri çerçevesinde otomotiv alanında elektrikli araçlar, araç tasarım ve dinamiği, tahrik sistemleri ile yakıtlar konularında aktif rol oynanması ve bu konularda araştırma çalışmaları yapılması hedeflenmiştir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [04-Eyl-2023 13:25]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Eyl-2023 13:25]

İçerik Görüntüleme : [1.079]