Free Mover (TR)

Free Mover Nedir?

- Yurt dışındaki üniversitelerde lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrencilerin, üniversitemizde bir dönem veya bir akademik yıl için dönem/yıllık ücret ödeyerek misafir öğrenci statüsünde öğrenim görmelerini ve aynı şekilde üniversitemizde lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrencilerin, yurt dışındaki üniversitelerde bir dönem veya bir akademik yıl için dönem/yıllık ücret ödeyerek misafir öğrenci statüsünde öğrenim görmelerini sağlayan bir değişim programıdır.

- Staj için Üniversitemize yurt dışından gelmek isteyen öğrenciler Free-Mover Programı için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra staj programlarına kabul edilebilir.

- Bütün seyahat ve konaklama giderleri ile Üniversitemizin ve gitmek istedikleri üniversite için gereken bütün ücretlerden kendileri sorumludur.

- Başvurulan programlar ve gerekli belgeler hakkında bilgi almak için gitmek istedikleri üniversite ile doğrudan bağlantıya geçmeleri gerekmektedir.

 

"BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ" kapsamında başvuru ve değerlendirme işlemleri sağlanmaktadır.

Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarına Serbest Dolaşım (Free Mover) Kapsamında Giden Özel Öğrencilerin Kabul ve Değerlendirme Süreçleri

MADDE 9 - (1) Öğrenciler serbest dolaşım kapsamında gitmek istedikleri yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna norminasyon (normination) belgesi göndererek kabul mektubu talebinde bulunur. Öğrenciler serbest dolaşım kapsamında özel öğrencilik imkânından en fazla iki yarıyıl yararlanabilir.

(2) Serbest dolaşım programında yurtdışında eğitim alınmak istenilen kurumun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış bir yükseköğretim kurumu olması zorunludur.

(3) Serbest dolaşım kapsamında giden özel öğrencilerden başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Transkript Belgesi

b) Öğrenci T.C./Y.U. kimlik kartı fotokopisi

c) Öğrenci kimlik kartı fotokopisi

ç) Akademik Ders Eşdeğerlik Belgesi (Ders Denklik Belgesi)

d) Kabul mektubu

(4) Yurt dışından onay alan öğrenciler Temmuz ayının, ara dönemde ise Kasım ayının sonuna kadar üçüncü fıkrada belirtilen belgeler ile birlikte kayıtlı oldukları birimin Bölüm Sekreterliğine başvuruda bulunurlar. Belirtilen sürelerin dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen başvurular Bölüm Akademik Kurul Kararı ile Dekanlığa/Müdürlüğe, uygun görülmeyen başvurular ise öğrencilere bildirilir.

(6) Giden öğrencilerin Akademik Ders Eşdeğerlik Belgeleri Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci maddesine göre hazırlanır.

(7) Öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretlerini Akademik Takvimde ilgili yarıyıl için belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler.

(8) Öğrencilerin gittikleri kurumda aldıkları dersler ilgili kurullar tarafından bu Yönergenin 5 inci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki esaslara göre değerlendirilerek otomasyon sistemine işlenir.

(9) Serbest dolaşım programında öğrenciler, pasaport, vize, konaklama, seyahat giderleri, seyahat ve sağlık sigortası yükümlülükleri ile ilgili süreçlerin takibinden kendileri sorumludur

 

Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Serbest Dolaşım (Free Mover) Kapsamında Gelen Özel Öğrencilerin Kabul ve Değerlendirme Süreçleri

MADDE 14 - (1) Serbest dolaşım kapsamında yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan gelen özel öğrencilerden başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir ve bu belgelerin asılları kesin kayıt sırasında ilgili birime teslim edilir.

a) Nominasyon belgesi (Öğrenim hareketliliğine seçilmiş olan öğrencinin karşı kuruma, Bölüm Koordinatörleri tarafından aday gösterilmesidir),

b) Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik kartı fotokopisi,

c) Akademik Ders Eşdeğerlik Belgesi (Ders denklik belgesi),

ç) Kayıtlı olunan kurumun izin belgesi,

d) Pasaport fotokopisi

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan özel öğrenci başvurularına, orijinali Türkçe olmayan tüm belgelerin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından onaylı belgelerin asıllarının eklenmesi gerekir.

(3) Öğretim dili Türkçe olan programlara özel öğrenci olarak başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin alacakları derslerin Türkçe verilmesi halinde, Türkçe dil düzeylerinin en az C1 veya B2 düzeyinde olduğunun belgelendirilmesi gerekir. Lise eğitiminin tamamını yurt dışındaki T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez.

(4) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı Türk vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler, serbest dolaşım kapsamında özel öğrencilik imkânından en fazla iki yarıyıl süreyle yararlanabilirler.

(5) Serbest dolaşım kapsamında gelen özel öğrencilerin dönem başına ödemeleri gereken öğrenim ücreti her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenim ücretinin miktarı ve tahsili gibi hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Serbest dolaşım kapsamında Üniversitede öğrenim görmek için yurt dışında kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan onay alan öğrencilerin istenen tüm belgelerle birlikte Temmuz ayının, ara dönemde ise Kasım ayının sonuna kadar ilgili birime başvurmaları gerekir. Belirtilen sürelerin dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(7) Başvurular değerlendirilmek üzere birimler tarafından Bölüm Başkanlıklarına iletilir. Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilen başvurulara ilişkin sonuçlar kabul mektubu ile birlikte ilgili kurulda karara bağlanmak üzere Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilir. Başvurusu onaylanan öğrencilerin kabul mektupları öğrencilere gönderilir.

 

Koordinatörler için TIKLAYINIZ.

Birimlerin Mail Adresleri için TIKLAYINIZ.

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

Kabul Mektubu için TIKLAYINIZ. (Ofis Kullanımı İçindir)

                

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [27-Eyl-2022 08:47]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [07-Kas-2023 08:08]

İçerik Görüntüleme : [13.031]