7417 Sayılı Kanun'a Azami Öğrenim Süresi Başvuru İşlemi

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 35. maddesi uyarınca yapılacak "Öğrenime Geri Dönüş/Af Başvuruları" 05 Temmuz-07 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve "Kayıt Tarihlerinde" gerekli işlemler tamamlanmıştır.

 

Ancak, söz konusu başvuru tarihlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.10.2021 tarih ve 73154 sayılı yazıları gereği Üniversitemiz Senatosunun 21 Ekim 2022 tarih ve 2021/26 sayılı oturumunda alınan 3 no.lu karar ile "https://uludag.edu.tr/oidb/duyuru/view?id=23336&title=azami-ogrenim-suresi-sona-eren-ogrencilerin-dikkatine" adresi üzerinden yayımlanan duyuruda belirtilen şartlara haiz olması nedeniyle "Azami Süre Sonu Sınavları"na giren, bu sınavlar sonrasında ilgili Yönetmelikte belirtilen şartların sağlanamaması nedeniyle ilişik kesme işlemleri gerçekleşen ve/veya Üniversitemiz ilgili kurullarının iş akış süreçlerinde bürokratik olarak yaşanan gecikmeler nedeniyle ilişik kesme işlemleri 05 Temmuz 2022 tarihinden sonrasına sarkan öğrencilere;

16 Aralık 2022 tarihine kadar Mazeretli Af Başvuru Süresi hakkı tanınmıştır.

 

Mazeretli Af Başvuru Süresi sadece yukarıda belirtilen durum nedeniyle ilişik kesme işlemlerinde gerçekleşen bürokratik aksaklık yaşanan öğrencileri kapsamakta olup genel bir süre uzatımı söz konusu değildir.

Bu nedenle yapılacak başvurularda belirtilen durumun göz önüne alınması önem arz etmektedir.

Bahsi geçen öğrencilerin dışında olmasına rağmen yapılan başvurular değerlendirme dışında kalacaktır.

 

İlgili tüm öğrencilere duyurulur!

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [23-Kas-2022 13:38]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Kas-2022 10:12]

Duyuru Görüntüleme : [3.578]