Sıkça Sorulan Sorular

Üniversitenizi kazandım. Kaydımı nasıl yapabilirim?    

Üniversitemize YKS ile kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini; ÖSYM’nin belirtiği tarihler arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yapabilirler. Bu adrese E-Devlet şifresi ile girerek, ‘E-Hizmetler’ sekmesinden açılacak sayfanın sonunda yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ başlığı altındaki ‘Üniversite E-Kayıt’ sekmesinden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Kayıt işleminden sonra mutlaka kayıt yapıldığına dair belge alınmalıdır. Bu yöntemle kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

 

E-Kayıt yapamıyorum. Ne yapabilirim?   

E-Devlet üzerinden E-Kayıt işlemini yapamayan adayların kayıt işlemi Üniversitemizde Web sayfamızda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

 

E-Kayıt yaptırdım. Üniversitenize gelip kayıt yaptırmam gerekiyor mu?       

E-Devlet’ten kayıt yaptırıp, kayıt yaptırdığınıza dair belgenin çıktısını aldıysanız, kayıt için Üniversitemize gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

 

Otomasyon şifremi unuttum, şifrem yanlış vb. durumlarda sisteme girmek için ne yapmalıyım?

Fakültemiz mimogr@uludag.edu.tr ya da uumob@uludag.edu.tr adresine mail atarak şifrenizi yenileyebilirsiniz.

 

Ders kaydımı nasıl yapabilirim?      

Ders kayıtları Üniversitemiz web sayfasında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında otomasyon sistemi üzerinden size verilen şifreler ile yapılacaktır. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Öğrenci, her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürelerde varsa harç borcunu ödedikten sonra otomasyon üzerinden döneminde alacağı dersleri seçer ve seçmiş olduğu dersleri onaylayarak kesin kayda dönüştürür. Konu ile ilgili duyurular Üniversitemiz web sayfasında süreç içerisinde yapılmaktadır. Tamamlanamayan ders kaydı işlemleri için uumob@uludag.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

 

Ders ekleme ve çıkarma işlemi nasıl yapılır?     

Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma haftasında, aşağıdaki işlemleri yapabilir:

a) Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir,

b) Dersin açılması için zorunlu olan asgari öğrenci sayısı şartının sağlanmaması dolayısıyla kapanan dersin yerine yeni bir ders seçebilir. Kesin kayıt olunan dersten çıkma izni veya ders değiştirme izni verilmez. Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için derslere ilişkin tüm işlemlerini takvimde belirtilen tarihlerde yapmaları gerekir.

 

Daha önce başka bir üniversitede öğrenim görürken aldığım dersleri üniversitenizde saydırabilir miyim?            

Daha önce bir Yükseköğretim programında öğrenim görmüş öğrencilerden ders kayıtları sırasında Fakültemize başvurmaları halinde, önceki Yükseköğrenim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili Bölüm Muafiyet Komisyonunun uygun görüşü ile Yönetim Kurulunun onaylaması durumunda muaf olabilirler.

 

Bir dönemde toplam kaç AKTS ders alabilirim?

GANO’su 1.80-1.99 arasında olan öğrenciler için dönemsel AKTS kredi yükü 30 AKTS

GANO’su 2.00-2.99 arasında olan öğrenciler için dönemsel AKTS kredi yükü 40 AKTS GANO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler için dönemsel AKTS kredi yükü 50 AKTS.

GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz. Bu durumda olan öğrenciler not yükseltme amacıyla, öncelikle başarısız olduğu derslerden başlamak ve dönemsel AKTS yükünü aşmamak kaydıyla geçmiş yıllardaki derslerine tekrar kaydolabilirler.

 

Koşullu Geçer (DD – DC ) olan dersleri almak zorunda mıyım?          

Hayır, eğer istemiyorsanız koşullu geçer dersleri tekrar almak zorunda değilsiniz.

Ancak mezuniyet aşamasına geldiğinizde GANO’nuz en az 2.00 değil ise mezun olabilmek için bu derslerden birini alarak not ortalamanızı yükseltmelisiniz.

 

Devam zorunluluğum ne kadardır?

Öğrencilerin kuramsal derslere en az %70; uygulama, laboratuar, iş yeri eğitimi ve benzeri çalışmalara en az %80 oranında devam zorunluluğu vardır. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda öğrenci o ders veya öğretim faaliyeti için devamsız kabul edilir.

 

Mazeretim nedeniyle ara sınava giremedim, ne yapmam gerekir?

Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen öğrenci; mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçe ve mazeret belgesi, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde dilekçesini teslim etmek zorundadır.

 

Mazeret başvuru ne zaman yapılır?

Mazeretleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Kabul edilmeyenlere ise mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeret sınavları akademik takvimde belirtildiği gibi yarıyılın son haftasında yapılır.

 

Hangi sınavlar için mazeret hakkı verilmez?      

Bütünleme ve ek sınavlara mazeret sınav hakkı verilmez.

 

Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için ne yapmalıyım?                          

Sınav sonucunun ilanını takip eden 3 iş günü içinde dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz öğretim elemanına iletilir, madde hata mevcut ise yönetim kurulu kararıyla notunuz düzeltilir.

 

Ek sınava Girebilme Koşulları nelerdir?  

Mezuniyet aşamasına gelen Ek sınav hakkı talep edecek öğrencilerimiz aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:

a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın/yılın başına kadar ek sınav hakkı verilir.

b) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli 2.00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere, GANO’sunu 2.00’ye yükseltmeleri için (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları kredili en çok iki ders için ek sınav hakkı verilir.

 

Katkı Payımı/ Öğrenim Ücretimi sehven fazla ödedim. Ödediğim fazla miktarı geri alabilir miyim?         

Katkı Payını/Öğrenim Ücretini sehven fazla ödeyen öğrenci dekont (ödeme belgesi) ve dilekçe ile Fakültemiz öğrenci işlerine müracaat etmesi halinde iade edilir.

 

Diplomayı / Geçici Mezuniyet belgesini kim teslim almalıdır? 

Öğrenci kendisi alabilir veya noterden vekâlet verilen kişi tarafından alınabilir. Diplomanın kaybedilmesi durumunda dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, Yerel veya Ulusal yayın yapan bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı ve dekont ile öğrenci işlerine müracaat etmelidir.

 

Askerlik işlemleri nasıl yapılır?       

Askerlik işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördüğü akademik birim öğrenci işleri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

 

Akademik başarı not ortalaması nasıl hesaplanır?        

Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. GANO; harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir.

 

Kişisel bilgilerinde değişiklik, düzeltme olduğu zaman ne yapılması gerekmektedir?

İsim, soy isim veya nüfus kimlik bilgilerinde (Ana adı, Baba adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali vb.) değişiklik ya da düzeltme olmuş ise yeni nüfus cüzdanı, varsa mahkeme kararının onaylı bir sureti dilekçe eki olarak  öğrenci işlerine teslim edilir.

 

Mezun olduktan sonra isim / soyisim değişikliğini diplomamda değiştirebilir miyim?

Mahkeme Kararı, Nüfus cüzdan Fotokopisi ve Diplomanız ile biriminiz öğrenci işlerine dilekçe vererek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Diplomanızın arkasına şerh düşürttürülür.

 

Almak istediğim ders açılmazsa başka üniversiteden ders alabilir miyim?  

Üniversitemizde  yaz öğretiminde açılamayan dersleri, içerik, ders saatleri ve/veya AKTS kredi saatleri aynı veya daha fazla olan diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinde açılan derslerden Bölüm izin ve onayı ile alabilirsiniz. Bölümden izin ve ders onayı almadan giden öğrencilerin notları sisteme işlenmez.

 

Ders intibakı nedir?                          

Programlarda okutulan derslerde yapılan değişiklikler, ders intibakı olarak tanımlanmaktadır. Ders intibakı; ders adı, ders kodu, dersin yarıyılı değişiklikleri, bir dersin başka bir ders ile değiştirilmesi, dersin kaldırılması ve yeni ders eklenmesi işlemleridir.

 

Kaydımı dondurmak (İzinli ayrılmak) istiyorum ne yapmalıyım?         

Kayıt dondurmak isteyen öğrenci Akademik Takvimde belirtilen ders başlangıç tarihinden en az 10 iş günü öncesinde Fakültemize dilekçe ile başvuru yapabilir.  (Sağlık sebebiyle kayıt dondurmak isteyen öğrenci Heyet Raporu eklemeli)

 

Kaç dönem (izinli ayrılma) kayıt dondurabilirim?          

Öğrenim süresi 8 yarıyıla kadar olan programlara kayıtlı öğrencilere öğrenimleri süresince 2 yarıyıl izin verilebilir.

 

Herhangi bir olağanüstü bir durum nedeniyle dönem içinde kayıt dondurabilir miyim?

Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet, askerlik tecilinin kaldırılması ya da ilgili kurulun uygun gördüğü diğer haklı durumların varlığı halinde yarıyıl/yıl içinde izin verilebilir. Öğrencinin belirtilen hallerin ortaya çıkmasından itibaren en geç 10 iş günü içinde durumunu kanıtlayan belgelerle kayıtlı olduğu birimi başvurması gerekir. Talebin uygun olup olmadığına ile iznin başlangıç tarihi ve süresi hakkında ilgili kurulda karar verilir.

 

Onur /Yüksek onur belgesi not ortalamaları kaçtır?      

Normal öğrenim süreleri dikkate alınarak yaz öğretimi hariç, yarıyıl/yıl sonunda oluşan not ortalaması 3.00-3.49 olanlar onur öğrencisi;

3.50 ve daha yüksek olanlar Yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak; öğrenim süresince herhangi bir yarıyıl/yılda disiplin cezası almaması ve bulunduğu yarıyıl/yıl dahil tüm dersleri başarmış olması gerekir.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [19-Mar-2021 14:15]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Mar-2021 11:44]

İçerik Görüntüleme : [9.723]