Yatay/Dikey Geçiş- Çift Anadal/Yandal

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER, ÇİFT ANADAL / YANDAL: ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL VE YAN DAL YAPILMASI VE MUAFİYET/İNTİBAK İŞLEMLERİ KONUSUNDA KARŞILAŞILAN SORULAR*

 

*Aşağıdaki sorular 21 Eylül 2020 tarihinde yürürlükte olan “Bursa Uludağ Üniversitesi önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal Yapılması Esaslarına İlişkin Yönergesi” ve “B.U.Ü. Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi”ne göre cevaplandırılmıştır. Bu tarihten sonra yapılabilecek değişiklikler için tıklayınız.

 

Hangi sınıf/döneme yatay geçiş başvurusu yapabiliriz?

Lisans diploma programlarının birinci sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz ve yatay geçiş başvurusu sadece gelinen kurumda kayıtlı olunan sınıf/dönemi takip eden sınıf/döneme yapılabilir. 

 

Yatay geçiş yapmaya hak kazanmam durumunda sene veya dönem kaybım olur mu? 

Yatay geçişlerde, geçiş yapılan yükseköğretim kurumunun öğretim programı esas alınarak öğrenciye ek ders/dersler aldırılabilir, öğrencilerin B.U.Ü. Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre muafiyet ve intibak işlemleri yapılır. Öğrencinin geldiği üniversitede aldığı derslerin kredi veya içeriklerinin uygun olmaması durumunda dönem veya sene kaybı olabilir.  

 

Muafiyet/intibak işlemlerinin sonuçlarına yönelik itirazda bulunabilir miyim?

Muafiyet/intibak işlemlerinin sonuçlarına yönelik itirazlar, işlemlerin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili birime yapılır. İleriki dönemlerde yapılan itirazlar geçersiz sayılır. 

 

B.U.Üniversitesinden önce iki farklı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmıştım. Öğrenim gördüğüm ilk üniversiteden aldığım derslerden de intibak yapılabilir mi?

Yapılamaz. Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü iki farklı yükseköğretim kurumundan sadece sonuncusu tarafından muafiyet verilen ders/derslerden muaf olması talep edilebilir. 

 

Uludağ Üniversitesine başka bir üniversiteden yatay geçiş yapma hakkı kazandım ancak müfredat değişikliği nedeniyle alttan almam gereken dersler bulunmaktadır. Bu durumda çift anadal programına başvuru yapabilir miyim? 

Çift anadal programına başvuru yapan öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm derslerini almış ve başarılı olmuş olması gerekeceğinden yatay geçişle gelen bir öğrencinin de çift anadal programına başvurabilmesi için kendi anadal programından alttan dersi olmaması gerekmektedir. 

 

Çift anadal programına başvuru yapabilmem için hangi şartlar gerekmektedir?

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal ve yan dal yapılması esaslarına ilişkin yönergenin 15. maddesinde öğrencinin başvuru şartları belirtilmiştir. Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programı’nda başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış, genel akademik not ortalamasının en az 2.72 olması ve Anadal Programı’nın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20’si içinde bulunması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.72 olan anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYS taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 

 

Mimarlık Bölümü çift anadal programına hangi bölümler başvuru yapabilir?

Bölümümüz çift anadal programına sadece üniversitemizin Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler kabul edilmektedir. 

 

Mimarlık bölümünde çift anadal programında kaç adet staj yapmalıyım?

İnşaat Mühendisliği bölümünde zorunlu olan stajlarınıza ilave olarak Mimarlık bölümünde her biri yirmi iş günü olan 2 adet büro stajının yapılması gerekmektedir. Gerekli detaylar sizlere sunulan çift anadal programında yer almaktadır. 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [22-Eyl-2020 14:48]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Eyl-2020 14:54]

İçerik Görüntüleme : [8.616]