Dersler

PANDEMİ SÜRECİNDE DERSLERİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER VE SIKÇA SORULAN SORULAR*

 

*Aşağıdaki sorular 21 Eylül 2020 tarihinde yürürlükte olan “Bursa Uludağ Üniversitesi önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği”ne göre cevaplandırılmıştır. Bu tarihten sonra yapılabilecek değişiklikler için tıklayınız. 

 

Ders materyallerinin paylaşımı, sınavlar ve öğretim elemanı ile öğrenciler arasındaki iletişim için UKEY kullanılacaktır. Bu kapsamda öğrencilerin, ogr.uludag.edu.tr uzantılı e-posta adreslerini kullanması ve UKEY’e giriş yapmış olması gerekmektedir. UKEY kullanımına dair bilgilendirme için tıklayınız. Öğrenci Mail Hesapları Kullanım Bilgileri için tıklayınız.

 

Uzaktan eğitim, G-Suite (Google Meet, Gmail, Drive, Classroom, Forms vb.) platformlarından yararlanılarak gerçekleştirilecektir. Dersler Google Meet üzerinden senkron biçimde yani canlı olarak yapılacaktır. Derse ait katılım linki UKEY üzerinden öğrencilere öğretim elemanı tarafından iletilecektir.  Öğrenciler, ders programındaki günü ve saatinde, derse katılmalıdır. Google Meet kullanımı için üniversitemiz Web sayfasında bulunan bilgilendirme için tıklayınız.  Öğrencilerin "Google Meet" ile yürütülecek derslere katılımda izlemesi gereken işlem basamakları için tıklayınız.

 

1. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Bilgilendirme Metni için tıklayınız

Dersten Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar için tıklayınız

Ders Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar için tıklayınız

Ders Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar için tıklayınız

 

Pandemi sürecinde bilgi akışını sağlayabilmek için  öğrencilerin üniversitenin web sayfasını ve bölümümüzün web sayfasını sık sık takip etmeleri çok önemlidir.

 

UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Derslere İlk Kayıt/Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Konularıyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 

Derslere katılım sağlamak için neler yapmam gerekiyor?

Derse kayıt olmak, uludag.edu.tr uzantılı e-postaya sahip olmak, UKEY sistemine dahil olmak, internet bağlantısına ve gerekli teknik ekipmana sahip olmak, ders saatinde dersin yürütücüsünün gönderdiği linkle katılım sağlamak.

 

Ders seçimimi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Öğrenci otomasyonu müfredat takip butonunda yer alan bilgiler ve taslak transkript butonunda gözüken müfredat yılınıza göre zorunlu, alan içi seçmeli ve alan dışı seçmeli ders seçimleri yapılmalıdır. Mezuniyet aşamasında sorun yaşanmaması adına öğrencilerimizin özellikle dördüncü sınıf güz döneminde ders seçimi öncesi tüm kredilerini mutlaka kontrol etmiş olmaları gerekmektedir. Ders takip kılavuzu için tıklayınız. 

 

Zorunlu derslerde bulunduğum şubeyi değiştirebilir miyim?

Ders çakışması veya otomasyon ile ilgili bir problem yaşandığı takdirde dilekçe ile Bölüm Başkanlığına mail atarak (mimogr@uludag.edu.tr) başvurulabilir.

 

Seçmeli dersimi değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Seçmeli derslerde kontenjan sınırlı olduğu için belirtilen kontenjanın üzerinde çıkılamamaktadır. Ancak mezuniyet aşamasında olan / kendi dönem dersini almasında, ders çakışması veya otomasyon ile ilgili problem yaşayan öğrenciler, dilekçe ile Bölüm Başkanlığına mail atarak (mimogr@uludag.edu.tr) başvurabilir

 

Ekle-sil döneminde aldığım bir seçmeli dersi bırakarak farklı bir ders alabilir miyim?

Ekle-sil dönemi yalnızca yeterli düzeyde öğrenci tarafından seçilmediği için kapanan derslerin bırakılması ve yerine yeni ders alınması için tanımlanmıştır. Dolayısıyla zorunluluk dışında isteğe bağlı değişimler yapılamamaktadır.

 

Kayıtlı olmadığım derse ya da kayıtlı olduğum dersin farklı şubesine girebilir miyim?

Derse katılım linki sadece otomasyonda derse kayıtlı öğrencilerle paylaşılacağı için girilemez.

 

Derslerin İşleniş Süreci ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

 

Online ders programına nereden ulaşacağım?

Bölüm web sayfası duyuruları takip edilmelidir. 

 

Derslere ne zaman katılacağım?

Bölüm web sayfasında duyurulan ders programında belirtilen saatlerde dersler işlenecektir.

 

Online derse programda verilen saatte katılmam gerekli midir?

Senkron olarak işlenecek derslerde öğrencilerin derse katılması gereklidir. Ders özelinde derse ilişkin ek platform ve materyaller için UKEY sistemi takip edilmelidir. Dersin canlı olarak yürütülmesi sürecinde sağlanacak bilgi paylaşımı ve etkileşim olanağı önemlidir.

 

Derslere katılım için gerekli teknik ekipmanlar nelerdir?

Bilgisayar, Kamera, Mikrofon, Kulaklık vs.

 

Dersler hangi aplikasyon üzerinden işlenecek?

Üniversite senatosunun uygun bulduğu, G-Suite (Google Meet, Gmail, Drive, Classroom, Forms vb.) platformlarından yararlanılarak yürütülecektir.

 

Dersin saatinde derse erişim için gerekli olan şifreyi nasıl temin edeceğim?

Ders yürütücüsü linki UKEY’den paylaşacaktır.

 

Derslerle ilgili materyallere nasıl ulaşabilirim?

Üniversitemizin UKEY sisteminden (Bursa Uludağ Üniversitesi Kurum, Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Yönetişim Sistemi) derslerle ilgili materyallere ulaşabilir. UKEY sistemine ulaşmak için tıklayınız. 

 

Dersin işlenişi sırasında öğrenciler nelere dikkat etmelidir?

Öğrenciler ders anlatımı sırasında mikrofonlarını kapalı tutmalı, dersin yürütücüsü istediğinde sorulan soruyu cevaplamak veya derse katılım sağlamak üzere açmalıdır. Dersin yürütücüsü ders esnasında sözlü değerlendirme yapabilir. Derse senkron katılım, dersin işleyişi açısından oldukça önemlidir.

 

Dersin yürütücüsü ile nasıl iletişim kurabilirim?

UKEY sisteminde mesajlar bölümünden öğrencinin uludag.edu.tr uzantılı mail adresinden dersin yürütücüsünün uludag.edu.tr uzantılı mail adresine mail atarak iletişim kurulabilir.

 

Dersin yürütücüsünün dersle ilgili duyurularına nereden ulaşabilirim?

Dersin yürütücüsü UKEY sistemi üzerinden ders materyalleri ve ödevleri paylaşabildiği gibi mesajlar ve duyurular da paylaşabilir. UKEY sisteminden atılan mesajlar öğrencinin uludag.edu.tr uzantılı mail adresine ulaşmaktadır.

 

Uzaktan eğitim sürecinde teknik sorunlar yaşamamak açısından neler yapabilirim?

Teknik ekipmanların- donanımın kontrol edilmesi ve kullanılacak programların (G-Suite) önceden denenmesi yararlı olacaktır.  

 

Ders materyalleri kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Öğretim üyesinin / ders yürütücüsünün UKEY ve G-Suite platformları üzerinden paylaşmış olduğu tüm ders materyallerinin (kaynaklar, pdf dosyalar, ders sunumları, videolar, linkler vb.) çoğaltılması, paylaşılması, yayınlanması kesinlikle yasaktır. Aksi durumda hukuki işlem uygulanacaktır.

Derslerin Değerlendirilmesi ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

 

Yıliçi ve Yılsonu Ders Değerlendirmeleri ile İlgili ilgili Sıkça Sorulan Sorular

 

Derslerin değerlendirme yöntemi nedir?

Derslerin değerlendirilmesinde Üniversite Senatosunun aldığı kararlar geçerlidir. Dersler ödevler, projeler, sözlü sunumlar, jüriler ve sınavlarla değerlendirilir.

 

UKEY üzerinden yapılacak online sınavlara nasıl katılabilirim?

UKEY E-Sınav Kılavuzu’na bakılmalıdır. Kılavuz için tıklayınız.  Sınav tarihleri Bölüm Başkanlığı tarafından öğrencilere duyurulacaktır.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [19-Eyl-2020 03:51]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Mar-2021 13:51]

İçerik Görüntüleme : [12.669]