Öğrenci Değişim Programları

ULUSAL VE ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI

 

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI

 

Erasmus öğrenci değişimi programı ile öğrenciler bir akademik yıl içinde bir veya iki dönemliğine (3-12 ay arasında) başka bir Avrupa ülkesi EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumunda öğrenci olabilirken, öğretim elemanları aynı koşullar altında 1 hafta - 6 ay aralığında ders vermek üzere yurt dışına gidebilmektedirler. Öğrenci değişimi programında faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerlidir. Öğrenim kademesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında ve hazırlık sınıflarında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler, ikinci sınıfta hareketliliğe katılmak için, birinci sınıfta başvuru yapabilir. Erasmus Öğrenim Hareketliliği için genel şartlar, lisans için minimum 2,20 genel akademik not ortalaması, yüksek lisans ve doktora için minimum 2,50 genel akademik not ortalamasına sahip olmak, istenilen dil türünde minimum B2 (75) puana sahip olmak ve tam zamanlı öğrenci olmaktır.

 

Öğrenci hareketliliği faaliyeti kapsamında öğrenim hareketliliğinin yanı sıra staj hareketliliği de bulunmaktadır. Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, program ülkelerinde gerçekleştirebileceği staj hareketi faaliyeti ile öğrencinin mesleki deneyim elde ederek eğitim öğretimden iş hayatına daha rahat geçiş yapabilmeleri için gerek duyulan becerileri kazanabilmesinin amaçlandığı bir hareketlilik türüdür. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek en az 2 ile en fazla 12 ay arasında bir süre olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Başvuru esnasında öğrenci olmak kaydıyla mezun olduktan sonra staj hareketliliği gerçekleştirilebilir.  Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıf güz dönemi ve hazırlık sınıflarında okuyan öğrenciler staj hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Erasmus Staj Hareketliliği için genel şartlar lisans için minimum 2,20 genel akademik not ortalaması, yüksek lisans ve doktora için minimum 2,50 genel akademik not ortalamasına sahip olmak ve İstenilen dil türünde minimum B2 (75) puana sahip olmaktır.

 

Avrupa Komisyonu, değişimden faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek değişime mali olarak destek vermektedir. Birliğe aday ülke olarak Türkiye'nin öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir.

 

Öğrenci ve öğretim elemanlarının ortak üniversitelerle değişimi yükseköğretim kurumu bünyesinde organize edilmekte, kurumların Erasmus Koordinatörlükleri (Uluslararası İlişkiler Ofisleri / AB Ofisleri / Dış İlişkiler Ofisleri) eliyle yürütülmektedir. Öğrenci Öğrenim ve Personel Ders Verme hareketlilikleri, kurumlararası anlaşma kapsamında gerçekleştirilir. Öğrenci Staj ve Personel Eğitim Alma hareketlilikleri için ise kurumlararası anlaşma şartı aranmaz. 

Ayrıntılı bilgi için http://uludag.edu.tr/erasmus adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

 

Kısa adı Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı", üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Öğretim Üyesi Hareketliliği, 22.12.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile ikinci bir karara kadar durdurulduğundan Program, sadece öğrenci değişimini kapsamaktadır.

Farabi Değişim Programı, yurtiçindeki üniversiteler (devlet ve vakıf) ile yüksek teknoloji enstitülerini içeren bir programdır. Bir yükseköğretim kurumunun Program kapsamında öğrenci değişimine ortak olabilmesi için diğer yükseköğretim kurumlarıyla protokol imzalaması gereklidir. Değişimin kapsamı, karşılıklı olarak mevcut olan programlarla sınırlıdır. 

 

Değişim Programı, yurtiçinde bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, bir (Güz) veya iki (Güz ve Bahar) yarıyıl süresince kendi kurumu dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etme imkanı sağlamaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için http://uludag.edu.tr/farabi adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

 

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

 

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

 

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Ayrıntılı bilgi için http://uludag.edu.tr/mevlana adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Eyl-2020 14:38]

İçerik Görüntüleme : [11.828]