FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ !!!

DUYURU !!!

 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ


Bursa Uludağ  Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yönergesi kapsamında, Fakültemiz Bölümlerinde bölüm öğrenci temsilciliği seçimleri yapılacaktır.

 

 Öğrenci temsilciliğine aday olacak öğrenciler 15-18 Nisan 2024  mesai bitimine kadar aşağıda istenen belgelerle öğrencisi olduğu bölümün Bölüm Sekterliği Bürosuna adaylıklarını yazılı olarak  (Öğrenci Temsilci Adayı Başvuru Dilekçesi, Bölüm sekreterliğinden temin edilecektir.) bildirmelidirler.

 

Seçim Tarihi

Oy Kullanma Saatleri

Bölüm Öğrenci Temsilciliği 

06-09 Mayıs 2024

13.00-14.00 arası. (Öğrenci Temsilciliği-Topluluk Odası )

 

 

 

 

MADDE 11 – (1)

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

a) Fakültemizin, en az ikinci sınıfına kayıtlı olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 veya üstü ya da l00 üzerinden 70 veya üstü olması

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart için e-devlet üzerinden alınan belgenin; (c) ve (f) bendinde yer alan şartların tespiti için adli sicil belgesinin ibrazı gerekir.

 

Propaganda

MADDE 12 – (1) Adaylığı kabul edilen öğrenciler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

(2) Öğrenci temsilciliğine aday öğrencilerin, propaganda sürecinde kullanacakları yazı, afiş, broşür vb. materyaller Akademik Birim Seçim Kurulu tarafından onaylanır. Onaylanan afişler, öğrenci temsilciliği seçiminin yapılacağı bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı duyuru panolarına asılabilir.

 

 

 

NOT: Fakülte Temsilcisi, Bölüm temsilcileri arasından seçilecektir.

 

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [02-Nis-2024 12:32]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Nis-2024 12:32]

Duyuru Görüntüleme : [380]