Bölüm Hakkında

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 1990 yılında kurulmuş olup, halen 6 Profesör, 1 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doktoralı Araştırma Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi ve  1 ÖYP'li Araştırma Görevlisi ile, (1990 yılından itibaren) Lisans I. Öğretim, (1990 yılından itibaren) Yüksek Lisans ve (2004 yılından itibaren) Doktora programları yürütmektedir.

   Felsefe Bölümü'nün temel amacı, öğrenciye, felsefe tarihi donanımı içinde, geçmişten günümüze felsefenin temel problem alanlarını tanıtarak, problem bilinci kazandırmak, böylelikle de, öğrencinin doğru değerlendirme ve tutarlı akıl yürütme becerisiyle çağımızın temel problemlerine felsefi bir bakışla yönelebilmesini sağlamaktır.
   Felsefe Bölümü'nün misyonu, çağın kültürel, toplumsal ve etik problemlerini tespit edebilen, bu problemlere eleştirel bakış açısıyla yaklaşarak çözüm üretebilen bireylerden oluşan bir toplum kurulmasına zemin hazırlamaktır.
    Bu çerçevede Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, felsefe etkinliğini, yalnızca akademik değil, aynı zamanda toplumsal yönüyle de ele almakta; Lisans ve Lisansüstü öğretim etkinlikleri ve  yurtdışına yönelik "Erasmus", yurtiçine yönelik "Farabi" değişim programlarını sürdürmenin yanında; TR Dizin tarafından taranan "Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi"ni yılda iki sayı olmak üzere hazırlamakta; "Bursa Felsefe Kulübü" ile çeşitli toplantılar ve seminerler düzenlemekte; felsefenin toplumsal düzlemde yaygınlık kazanması için çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gitmektedir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [02-Mar-2021 12:40]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [25-Eki-2022 21:59]

İçerik Görüntüleme : [4.201]