Bölüm Hakkında

 

  Endüstri Ürünleri Tasarımı, ürün ve sistemlerin, işlevsel ve biçimsel olarak tanımlanması ve geliştirilmesi konusunda uzmanlaşılan, endüstri odaklı yaratıcı bir meslektir. Endüstri ürünleri tasarımı, tasarlanan ürün ve sistemlerin, yaratıcı ve yenilikçiliği, estetik deneyimi, kullanıcı tercihlerine hitap etmesi, günümüz teknolojilerinin olanak ve kısıtlamalarına uygunluğu, yerel kaynaklar, bilgi ve beceriler çerçevesinde uygulanabilirliği, üretim ve kullanım süreçlerinde malzeme, enerji, su gibi kaynakların kullanımındaki verimliliği üzerine çalışarak, küreselleşen dünyada, stratejik rekabet unsuru olarak önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, endüstri ürünleri tasarımı toplumun maddi kültürünün gelişimine katkı sağlayan bir meslektir.

 Endüstri ürünleri tasarımı eğitimi ve araştırmalarında, uluslararası düzeyde bir kurum olma özelliğini sağlamak, Bursa ve diğer şehirlerdeki endüstriyel üretim yapan sektörler ile işbirliği içerisinde bir eğitim yürüterek, Türk Endüstrisinin uluslararası pazarda rekabet olanağını arttırabilecek tasarım uzmanlığına sahip mezunlar yetiştirmek endüstri ürünleri tasarımı bölümünün gelecek hedefleridir. Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Türkiye'nin olanakları ve kısıtlamalarını doğru değerlendirebilen, bunun yanı sıra Türk endüstrisinin küresel pazarda rekabetini arttırmaya yönelik vizyonu geniş, uluslararası platformdaki yeni gelişmeler ve teknolojileri güncel olarak takip eden ve bunları ürün ve sistem geliştirmede doğru olarak kullanabilen, üretim-pazarlama-tüketim-yatırım süreçlerindeki tüm paydaşların faydalarını, mesleki, etik ve çevresel duyarlılık içerisinde gözeten, tasarım becerileri gelişmiş, yaratıcı ve girişimci özelliklere sahip tasarımcıları yetiştirecek lisans eğitimini sağlamayı amaçlamaktadır.  

Endüstri ürünleri tasarımının, ülke ekonomisini ve toplumdaki bireylerin yaşam kalitesini arttırmaktaki öneminin  anlaşılması adına, mesleğin tanıtımını yaparak, yaygınlığını arttırmak ve disiplinlerarası çalışmalar ve tasarım araştırmaları yürüterek, mevcut endüstri ve kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek ilgili kesimler ile uygulamaya koymak bu bölümün öncelikleri arasındadır. Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Türkiye'nin olanakları ve kısıtlamalarını doğru değerlendirebilen, bunun yanı sıra Türk endüstrisinin küresel pazarda rekabetini arttırmaya yönelik vizyonu geniş, uluslararası platformdaki yeni gelişmeler ve teknolojileri güncel olarak takip eden ve bunları ürün ve sistem geliştirmede doğru olarak kullanabilen, üretim-pazarlama-tüketim-yatırım süreçlerindeki tüm paydaşların faydalarını, mesleki, etik ve çevresel duyarlılık içerisinde gözeten, tasarım becerileri gelişmiş, yaratıcı ve girişimci özelliklere sahip tasarımcıları yetiştirecek lisans eğitimini sağlamayı amaçlamaktadır.

 Endüstri ürünleri tasarımının, ülke ekonomisini ve toplumdaki bireylerin yaşam kalitesini arttırmaktaki öneminin  anlaşılması adına, mesleğin tanıtımını yaparak, yaygınlığını arttırmak ve disiplinlerarası çalışmalar ve tasarım araştırmaları yürüterek, mevcut endüstri ve kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek ilgili kesimler ile uygulamaya koymak bu bölümün öncelikleri arasındadır. Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminin ilk yıllarında, üç boyutlu düşünebilme yeteneği ve yaratıcılığın geliştirilmesine yönelik temel sanat eğitimine yer verilir. Daha üst sınıflarda, öğrenciler, stüdyo derslerinde tasarım sürecini uygulamalı olarak deneyimlerler. Bu uygulamalar esnasında, çeşitli servis ve ürün grupları üzerine çalışılırken, kullanıcı ve pazar araştırması yapılması, konsept geliştirme, ürün-insan ilişkisinin görsel, fiziksel, bilişsel ve işlevsel arayüzlerinin kurgulanması ve ürün detay çözümleri gibi tasarım sürecinin farklı aşamalarını öğrenirler. Stüdyolar ile eş zamanlı olarak alınan, model/maket yapımı, bilgisayar destekli tasarım, görselleştirme, üretim yöntemleri, malzeme ve teknik çizim gibi derslerde ise tasarım uygulamalarında kullanabilecekleri teknik bilgi ve becerileri kazanırlar.

           Bu bölüm için şuan öğrenci almamaktadır.

 
 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Mar-2021 07:59]

İçerik Görüntüleme : [2.857]