Fakülte Projeleri

 

Proje Adı

Açıklamalar

1

“HER EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA FARKLI BİR TEMADA BİRLEŞİYORUZ”

AMAÇ

Bu proje ile BUÜ eğitim fakültesinin yaygın etkisinin, tercih edilirliğinin ve paydaşları ile olan iletişiminin artırılması, farklı branşlardan öğretmen adaylarının ise proje danışmanları eşliğinde her eğitim öğretim yılında THU koordinatörler kurulunca belirlenen ortak bir tema altında proje tasarlamaları, uygulamaları ve proje çıktılarını paylaşmaları amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi THU dersini alan öğrencilerin, yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile eğitim-öğretim yılında belirlenen tema doğrultusunda proje önermeleri beklenmektedir.

FAYDA

Ortak temaya yönelik olarak yapılacak proje etkinliklerinin, paydaşlar ile işbirliğini arttıracağı ve hedef kitleler üzerinde olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

SOSYAL MEDYA

Faceboook ve Instagram @egitimthu

 

2

“ÜNİVERSİTE-OKUL İŞ BİRLİĞİNE DAYALI BİLİM VE SANAT ŞENLİKLERİ”

 

AMAÇ

Bu projede, temelde üniversite ve dış paydaş olarak seçilen okulların bilim ve sanat şenliği ile bir araya getirilmesi; hedef kitleler (öğretmen, öğretmen adayı ve öğrenci) arasındaki iletişimin ve işbirliğinin arttırılması; ileriye dönük farklı eğitim ortaklıklarının kurulması hedeflenmiştir.

KAPSAM

Bu proje ile farklı branşlardaki öğretmen adayları bilim ve sanat şenliği yapılan okulların öğrencilerine yönelik farklı bilişsel, duyuşsal, psikomotor alanlara, yaş ve sınıf düzeylerine göre öğretim programları ile örtüşen deneyler, etkinlikler, eğitim materyalleri ve oyunlar tasarlayabilecekler, bu tür okul dışı öğrenme ortamlarının etkilerini yaparak ve yaşayarak görecekler, teorikte öğrendiklerini okullarda uygulayabileceklerdir.

FAYDA

Proje, öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine yönelik pedagojik alan bilgisi, öğrenme ve yenilenme, bilgi, medya ve teknoloji, yaşam ve meslek becerileri gibi 21. yy becerileri ile mesleki tutumlarının gelişimlerini olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca, projeye ortak olarak katılan okullardaki öğretmenlerin konu alanları ile ilgili farklı fikir ve düşünceleri ilham alabilecekleri, kurumlar arası çift yönlü etkili iletişimin sağlandığı bir ortamın yaratılması,  kurumsal aidiyet duygularının ve mesleki motivasyonlarının arttırılacağı düşünülmektedir. Somut, basit ve kolay yaşantılarla öğrencilerin etkin ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmeleri projenin öğrenciler ile ilgili olan diğer amaçlarındandır.  Sonuç olarak bu proje tüm paydaşlara katkı sağlayacak ve ilerleyen yıllarda farklı ortaklıklar ile katlanarak devam edecektir.

SOSYAL MEDYA

Facebook

@universiteokulisbirligi

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [28-Mar-2021 21:05]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [27-May-2021 09:17]

İçerik Görüntüleme : [2.604]