Akademik Personel

Prof. Dr. Güneş Yılmaz

Bölüm Başkanı

Telekomünikasyon ABD Başkanı

Optik Fiberler, Haberleşme Sistemleri, Elektrik Malzemeleri, Dielektrik Malzemeler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 319 & 306

Tel: (224) 29 42005 & 2016

E-posta: gunesy@uludag.edu.tr

Web:

Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu

Spektrum Analizi, Sezim ve Kestirim Kuramı, İstatistiksel İşaret İşleme

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 324

Tel.: (224) 29 42012

E-posta: dilaver@uludag.edu.tr

Web:

Prof. Dr. Tuncay Ertaş

Kablosuz Haberleşme, Parametre Kestirimi, MIMO Sistemler, Uzay-Zaman Kodlama

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 523

Tel.: (224) 29 42013

E-posta: tertas@uludag.edu.tr

Web:

Prof. Dr. Fahri Vatansever

Algoritmalar, Devreler ve Sistemler, Yazılım

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 311

Tel.: (224) 29 40905

E-posta: fahriv@uludag.edu.tr

Web: http://www.fahriv.com , http://fahriv.home.uludag.edu.tr/

Prof. Dr. Uğur Yalçın

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD Başkanı

Elektromanyetik Kırınım ve Saçılma, Antenler ve Yayılım, Uydu Haberleşme Sistemleri, Optik

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 544

Tel.: (224) 29 42023

E-posta: uyalcin@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Umut Aydemir

Elektronik ABD Başkanı

Optik ve Fotonik, Optoelektronik Malzeme ve Aygıtlar, Yarı İletken Malzeme ve Aygıtlar, Sensörler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 526

Tel.: (224) 27 55262

E-posta: umutaydemir@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Figen Ertaş

Ses İşleme, Konuşmacı Tanıma, Ses İşlemenin Adli Uygulamaları

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 524

Tel.: (224) 29 42017

E-posta: fertas@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Şekip Esat Hayber

Fotonik, Fotonik Algılayıcılar, Fiber Optik Sensörler, Optoelektronik Malzemeler, Yapay Zeka

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 513

Tel.: (224) 29 42103

E-posta: sehayber@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Sait Eser Karlık

Optik Fiberli Haberleşme Sistemleri, Optik Fiberlerde Doğrusal Olmayan Olaylar, Haberleşme Ağları, Optik Algılayıcılar

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 307

Tel.: (224) 29 42095

E-posta: ekarlik@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Neyir Özcan Semerci

Devreler ve Sistemler ABD Başkanı

Lineer Olmayan Sistemler, Lineer Olmayan Sistemlerin Kararlılık Analizi, Yapay Sinir Ağları

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 540

Tel.: (224) 29 40650

E-posta: neyir@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Murat Uyar

Elektrik Tesisleri ABD Başkanı

Güç Sistemlerinde Enerji Kalitesi Problemlerinin Belirlenmesi, Güç Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı ve Modellenmesi, Reaktif Güç Kompanzasyonu

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 322

Tel.: (224) 29 40769

E-posta: muratuyar@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Sibel Yenikaya

Bölüm Başkan Yrd.

Mikrodalga, Elektromanyetik Uyumluluk, Sayısal Analiz

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 309

Tel.: (224) 29 42031

E-posta: sguler@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Enes Yiğit

Uzaktan Algılama, Radar Sinyal İşleme, SAR/ISAR/GPR görüntüleme, Makine Öğrenimi ve Optimizasyon Algoritmaları

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 520

Tel.: (224) 29 42018

E-posta: enesyigit@uludag.edu.tr

Web:

Doç. Dr. Ersen Yılmaz

Kestirim Kuramı, İşaret İşleme, Yapay Öğrenme

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 308

Tel.: (224) 29 42032

E-posta: ersen@uludag.edu.tr

Web:

Dr. Öğr. Üyesi Arif Başgümüş

Akıllı Yansıtıcı Yüzeyler (RIS), Bilişsel Radyo Ağları (CRN), Dikgen Olmayan Çoklu Erişim (NOMA), Girişim Hizalama (IA), İşbirlikli Haberleşme ve Röleli Ağlar

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 543

Tel.: (224) 27 55253

E-posta: basgumus@uludag.edu.tr

Web:

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Demirtaş

Biyosensörler, Elektrofizyoloji, DNA ve Protein Algılama, Voltaj Kapılı Iyon Kanalları, Tümleşik Optik Dalgakılavuzları, Fotonik, Atomik Katman Kaplama, Sinyal İşleme ve Makine Öğrenimi

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 521

Tel.: (224) 29 55255

E-posta: mustafademirtas@uludag.edu.tr

Web:

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Günday

Optik Fiberler, Dağınık Algılamalı Sistemler, Sistem Modelleme, Elektronik Algılayıcılar, Elektronik

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 304

Tel.: (224) 29 42791

E-posta: agunday@uludag.edu.tr

Web:

Dr. Öğr. Üyesi Esin Karpat

Bölüm Başkan Yrd.

Elektromanyetik Alanlar, Elektromanyetikte Sayısal Yöntemler, Mikrodalga Görüntüleme

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 320 & 321

Tel.: (224) 29 42033 & 2020

E-posta: esinoz@uludag.edu.tr

Web:

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Özütürk

Elektronik Devre Elemanları, Elektronik Devreler ve Sistemler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 108

Tel.: (224) 29 42022

E-posta: ozuturk@uludag.edu.tr

Web:

Öğr. Gör. Dr. Enver Adaş

Uygulamalı Elektromanyetik, Antenler ve Fazlı Diziler, Mikrodalga, Meta Malzemeler ve Yüzeyler, Nano-Biyo Elektronik/Optik-Fotonik/Mekanik/Akışkanlar, Yarı İletkenler ve Nano Malzemeler, Enerji

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 535

Tel.: (224) 29 4----

E-posta: enveradas@uludag.edu.tr

Web:

Öğr. Gör. Dr. İbrahim Koçyiğit

Haberleşme Ağları ve Protokolleri, Kablosuz Haberleşme, Teletrafik Mühendisliği ve Telekomünikasyon Hizmet Kalitesi Kontrolü, Çoğul Ortam Sistemleri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 510

Tel.: (224) 29 41908

E-posta: kocyigit@uludag.edu.tr

Web:

Öğr. Gör. Dr. Sevim Kurtuldu

Elektromanyetik Saçılma, Asimptotik Yöntemler, Mikrodalga Antenleri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 533

Tel.: (224) 29 42021

E-posta: kurtuldu@uludag.edu.tr

Web:

Öğr. Gör. Dr. Okan Süle

Mikrodalga Isıtma, Elektomanyetikte Sayısal Yöntemler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 518

Tel.: (224) 29 42153

E-posta: osule@uludag.edu.tr

Web:

Öğr. Gör. Dr. İsmail Tekin

Optik, Optoelektronik, Nanoteknoloji

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 316

Tel.: (224) 29 42030

E-posta: itekin@uludag.edu.tr

Web:

Öğr. Gör. Dr. Gökhan Yenikaya

Yapay Zeka, İş Zekası, Yazılım, Tıp Elektroniği

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 517

Tel.: (224) 29 42029

E-posta: yenikaya@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Dr. Metin Hatun

Otomatik Kontrol, Sistem Tanıma, Uyarlamalı Kontrol, Uyarlamalı Filtre Uygulamaları, Sayısal Analiz

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 536

Tel.: (224) 29 42027

E-posta: metinh@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Abdullah Aksoy

Soliton fiber optik haberleşme, elektromanyetik uyumluluk, sayısal analiz

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 513

Tel.: (224) 29 42074

E-posta: abdullahaksoy@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Şule Bekiryazıcı

Mikro/Nano/Opto-Elektronik, Yarı İletken Teknolojileri, Biosensörler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 521

Tel.: (224) 27 41906

E-posta: suleyapici@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Nergis Erdem

Sinyal işleme, Makine öğrenmesi

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 522

Tel.: (224) 29 42019

E-posta: nerdem@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Ahmet Demir

Kestirim kuramı, Sensör teknolojileri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 514

Tel.: (224) 27 55252

E-posta: ahmetdemir@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Feyzanur Banu Demir

Bilgisayarla görme,Sinyal İşleme,Yapay Zeka

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 537

Tel.: (224) 29 42004

E-posta: feyzanurdemir@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Sueda Kankılıç

Elektromanyetik Uyumluluk

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 537

Tel.: (224) 27 55274

E-posta: suedaguzelbakan@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Kübra Kılınçarslan

Fotonik

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 544

Tel.: (224) 27 55269

E-posta: kubrakilincarslan@uludag.edu.tr

Web:

Araş. Gör. Ezel Yağmur Zeydan

Elektronik ,Optoelektronik, Sensör Teknolojileri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 521

Tel.: (224) 27 55254

E-posta: eyzeydan@uludag.edu.tr

Web:

2244 Sanayi Doktora Programı

Oğuzhan Coşkun

İşaret İşleme, Sayısal Filtreler, Elektromanyetik Uyumluluk

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 304

Tel.: (224) 27 55270

E-posta: oguzhancoskun@uludag.edu.tr

Emirhan Sağ

Uydu Haberleşme Sistemleri, Optik Fiberler, Optik Algılayıcılar

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 304

Tel.: (224) 27 55271

E-posta: emirhansag@uludag.edu.tr

Akademik Personel, ünvan ve soyada göre alfabetik sıralanmıştır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-Mar-2023 10:30]

İçerik Görüntüleme : [110.115]