Proje dersleri

Sevgili öğrenciler,

Mühendislik Tasarımı-I (MT-I), Mühendislik Tasarımı-II (MT-II), Proje Hazırlık (PH) ve Bitirme Projesi (BP) dersleri için formlarda ve işleyişte sadeleştirmeler yapılmıştır. Bu dört dersi belirli bir proje konusunun literatür araştırması, yöntemin seçilmesi, kavramsal tasarım, fizibilite,  uygulama gibi farklı alt kırınımları içerecek şekilde tek bir çatı proje konusu olarak alınması önerilmektedir. MT-I, MT-II, PH dersleri BP’nin sağlıklı bir şekilde gerçekleyebilmeniz için sizlere uygun tasarım ve ön çalışma süresi tanımaktadır. Aynı zamanda farklı yeteneklere ihtiyaç duyduğunuz durumlarda ekibinizi (projenizin içeriği de genişlemek kaydıyla) genişletilebilirsiniz. Ekip projelerinde her ekip üyesinin belirli bir seviyede projeye katkı sunması değerlendirilecektir. Projelerin ekiplerden oluşmasıyla disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmanız beklenmektedir. Jüriler etkin iş birliği ve takım çalışmasını değerlendirmelerinde göz önünde bulunduracaktır.

            Optimum Senaryolar;

Son olarak dijital dönüşüm ve dijital arşive uyum sağlamak adına sizlerden basılı olarak herhangi bir rapor vb. çıktı istenmeyecektir.

Teslim süreci

Mühendislik Tasarımı - I Mühendislik Tasarımı - II

MT-I Yarıyıl sonu raporu (*.docx)

Proje sunumu (*.pptx)

MT-II Yarıyıl sonu raporu (*.docx)

Proje sunumu (*.pptx)

Not: MT-I ve MT-II dersleri birbirinden bağımsız alınamaz.

 

Proje Hazırlık Bitirme Projesi

Proje sunumu (*.pptx)

BP Yarıyıl sonu raporu (*.docx)

Proje sunumu (*.pptx)

Not: BP'nin değerlendirilmesinde gerçekleme şartı aranmaktadır.

 

Teslim şekli

İlgili öğretim üyesine ekipler projeleri dahil tek bir proje dosyası teslim edilir. Öğrenciler aşağıdaki şablon dosya ismini kullanarak Danışman’a e-posta, UKEY veya Teams üzerinden *.pdf, *.docx  ve *.pptx sunum dosyalarını teslim eder.

Teslim tarihi

Tüm derslerin teslim tarihi ilgili dönemin yarıyıl sonu sınavlarının son günüdür.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Ara-2023 07:06]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [15-Ara-2023 07:07]

İçerik Görüntüleme : [4.292]