MEVZUAT
Yönerge, Yönetmelik ve Kılavuzlar
 
01 Mayıs 2024 |  12:37
 
BAP YÖNERGESİ (8 NİSAN 2021) 
BUÜ BAP Uygulama Esasları Kılavuzu - Ocak 2022
BUÜ BAP Uygulama Esasları Kılavuzu - Nisan 2024 (Taslak)
 
BUÜ BAP Uygulama Esasları Kılavuzu ile ilgili görüşlerinizi buradan iletebilirsiniz.
 
 
 
Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
 
BUÜ Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Yapılacak Ar-Ge Faaliyetleri İçin Gerekli Belgeler
BUÜ Döner Sermaye Kapsamında Yapılacak Ar-Ge Faaliyetleri Hakkında Yönerge
Başvuru Dilekçesi
Proje Bilgi Formu
Faaliyet Değerlendirme Raporu (örnek)
Komisyon Karar Belgesi (örnek)
Gizlilik Taahhütnamesi
Mevzuat
 
AB Hibelerinin Harcanmasına Yönelik İşlemler ve Yardımcı Dokümanlar
AB Hibelerinin Harcanmasına Yönelik İşlemler (Damga Vergisi)
AB Projelerine İlişkin Yönetmelik
Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Harcama Usulleri
IPA-II Tebliği Ekleri
Üst Dilekçe
FR 2.1.2_35 AB Projeleri Hesap Açma Formu
FR 2.1.2_36 AB Projeleri Yetki Talep Formu
FR 2.1.2_38 AB Projeleri Avans Mahsup Formu
FR 2.1.2_39 AB Projeleri Yetkilendirme Formu
FR 2.1.2_40 AB Projeleri Ödeme Talep Formu
FR 2.1.2_41 AB Projeleri Faturalar için Mahsup Formu
FR 2.1.2_42 AB Projeleri Yolluk Bildirim Formu
FR 2.1.2_43 AB Projeleri Hizmet Alımı Talep Formu
FR 2.1.2_44 AB Projeleri Harcama Pusulası Formu
FR 2.1.2_45 AB Projeleri Personel Görevlendirme Formları
FR 2.1.2_46 AB Projeleri Proje Sonuç Raporu Teslim Formu
FR 2.1.2_47 AB Projeleri Piyasa Fiyat Araştırma Formu
FR 2.1.2_48 AB Projeleri Ödenek Bilgi Formu
 
 
 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [12-Kas-2020 11:58]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [01-May-2024 10:48]

İçerik Görüntüleme : [12.481]