Mevzuat

BUÜ BAP Yönergesi

BUÜ BAP Uygulama Esasları Kılavuzu - Ocak 2022

Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30313 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar)

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30444 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar)

 

BUÜ Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Yapılacak Ar-Ge Faaliyetleri İçin Gerekli Belgeler

BUÜ Döner Sermaye Kapsamında Yapılacak Ar-Ge Faaliyetleri Hakkında Yönerge

Başvuru Dilekçesi

Proje Bilgi Formu

Faaliyet Değerlendirme Raporu (örnek)

Komisyon Karar Belgesi (örnek)

Gizlilik Taahhütnamesi

Mevzuat

 

AB Hibelerinin Harcanmasına Yönelik İşlemler ve Yardımcı Dokümanlar

AB Hibelerinin Harcanmasına Yönelik İşlemler (Damga Vergisi)

AB Projelerine İlişkin Yönetmelik

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Harcama Usulleri

Ek-1 Dilekçe Örneği

Ek-2 Ödenek Bilgi Formu (Koordinatör Kuruluş)

Ek-2 Ödenek Bilgi Formu (Ortak Kuruluş)

Ek-3 Gerçekleştirme Görevlisi Dilekçesi

Ek-4 KDV İstisna Sertifikası Başvuru Rehberi

Ek-5 Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Bildirim Formu

Ek-6 Piyasa Fiyat Araştırma Cetveli

IPA-II Tebliği Ekleri

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [12-Kas-2020 11:58]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [09-Ara-2022 12:29]

İçerik Görüntüleme : [7.410]