Hakkımızda

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

1984 yılında 2547 Sayılı Kanun'un değişik 58. maddesi gereğince kurulmuş olan Araştırma Fonu kaldırılmış, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik'in 4.maddesi uyarınca "Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi Komisyonu" kurulmuş ve bu komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 2002 gün ve 2002-12 sayılı oturumunda alınan 18 no' lu karar ile Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur.
 

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve kabul edilen yeni yönetmelikler çerçevesinde, Bilimsel Araştırma Projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliklerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede BAP Koordinasyon Birimi'nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen ilk yönerge olan Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun Çalışma Yönergesi Ekim 2011 tarihinde Senato tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

Zaman içerisinde yapılan mevzuat değişikliklerine uyum sağlamak amacıyla birimimiz 14 Ekim 2020 tarihli Senato toplantısında alınan 1 numaralı karar gereği "Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi" hükümleri çerçevesinde görev yapmaktadır. 8 Nisan 2021 tarihli Senato toplantısında alınan 6 numaralı karar ile yönergemizin iki maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Güncel yönergeye Mevzuat sekmesinden ulaşılabilinir.

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİNİN AMACI

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PERSONELİ

 

Ad Soyad

Görevi

Dahili Tel*

e-posta

Prof. Dr. Mehmet CANSEV

Koordinatör

40054

ulubap@uludag.edu.tr

Emine ASLAN

Birim Sorumlusu

40457

ekaratas@uludag.edu.tr

Eser USLU

BAP Projeleri İdari İşlemleri

40456

bilimar3@uludag.edu.tr

Elvan YILMAZ

BAP Projeleri İdari İşlemleri

40458

elvanyilmaz@uludag.edu.tr

Sevdiye ERİM

BAP Projeleri Harcama İşlemleri

40274

bilimar9@uludag.edu.tr

Zeynep TOKMAK KOÇ

BAP Projeleri Harcama İşlemleri

40098

bilimar10@uludag.edu.tr

Deniz ÖZAY

BAP Projeleri Harcama İşlemleri

40454

denizozay@uludag.edu.tr

Serhat GENÇ

BAP Projeleri Harcama İşlemleri

40453

serhatgenc@uludag.edu.tr

Aylin ÜZEÇ

SGK ve Yolluk İşlemleri

40279

aylinuzec@uludag.edu.tr

Simge KOZAN

Bursiyer İşlemleri

40258

simgekozan@uludag.edu.tr

İbrahim BALMUMCU

Dış Destekli Proje Harcama İşlemleri

42978

balmumcu@uludag.edu.tr

Dilek AKALİ

Dış Destekli Proje Harcama İşlemleri

40291

dilekakali@uludag.edu.tr

Öğr. Gör. Ceyda UĞUREL

Dış Destekli Proje İdari İşlemleri

40459

ceydaugurel@uludag.edu.tr

 

* Kurum dışından aramak için dâhili numaranın başına 29 sayısı eklenmelidir.

 

İletişim: 

Posta Adresi: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Görükle Kampüsü, 16059, Nilüfer/BURSA
Telefon: +90 224 294 0457 Fax: +90 224 294 0459
E-posta: bilimar3@uludag.edu.tr
Vergi Dairesi: Nilüfer Vergi No: 8880506423
BAPSİS

AVESİS

DAPSİS
 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [11-Kas-2020 13:14]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-Eki-2022 07:55]

İçerik Görüntüleme : [8.460]