HAKKIMIZDA

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

10 Şubat 2024 |  14:17

 

1984 yılında 2547 Sayılı Kanun'un değişik 58. maddesi gereğince kurulmuş olan Araştırma Fonu kaldırılmış, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik'in 4.maddesi uyarınca "Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi Komisyonu" kurulmuş ve bu komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 2002 gün ve 2002-12 sayılı oturumunda alınan 18 no' lu karar ile Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve kabul edilen yeni yönetmelikler çerçevesinde, Bilimsel Araştırma Projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliklerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede BAP Koordinasyon Birimi'nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen ilk yönerge olan Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun Çalışma Yönergesi Ekim 2011 tarihinde Senato tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Zaman içerisinde yapılan mevzuat değişikliklerine uyum sağlamak amacıyla birimimiz 14 Ekim 2020 tarihli Senato toplantısında alınan 1 numaralı karar gereği "Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi" hükümleri çerçevesinde görev yapmaktadır. 8 Nisan 2021 tarihli Senato toplantısında alınan 6 numaralı karar ile yönergemizin iki maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Güncel yönergeye Mevzuat sekmesinden ulaşılabilinir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİNİN AMACI

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

Adı, Soyadı
Görevi
Prof. Dr. İrfan KIRIŞTIOĞLU
BAP Komisyonu Başkanı / Üye
Prof. Dr. H. Barbaros ORAL
BAP Koordinatörü / Üye
Prof. Dr. Lütfiye YILMAZ ERSAN
BAP Komisyon Üyesi 
Prof. Dr. S. Sıddık CİNDORUK
BAP Komisyon Üyesi 
Doç. Dr. Turgay GÜNDÜZ
BAP Komisyon Üyesi 
Doç. Dr. Derya HEKİM
BAP Komisyon Üyesi 
Doç. Dr. Hasene MUTLU GENÇKAL 
BAP Komisyon Üyesi 
Doç. Dr. Muhammed DUMAN
BAP Komisyon Üyesi 
Doç. Dr. Şule Betül TOSUNTAŞ
BAP Komisyon Üyesi 
Doç. Dr. Şükrü ÇEKİÇ
BAP Komisyon Üyesi 
   

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 

Adı, Soyadı
Görev Yeri
Görevi
Dahili tel
e-posta
Prof. Dr. H. Barbaros ORAL
Koordinatörlük
BAP Birim Koordinatörü
ulubap@uludag.edu.tr
Öğr. Gör. Ceyda UĞUREL Dış Kaynaklı Projeler Ofisi                   Akademik Süreç Yönetimi 29 40 459 ulubap@uludag.edu.tr
Öğrt.Elif Eda SARIKAYA Akademik Yazma Ofisi Proje Destek Asistanı 29 40 459 ulubap@uludag.edu.tr
Öğrt.Kerem AVCI Teknik Destek Ofisi Proje Destek Asistanı 29 40 459 ulubap@uludag.edu.tr
Öğrt.Elif ERDİNÇ Akademik Yazma Ofisi Proje Destek Asistanı 29 40 459 ulubap@uludag.edu.tr
Emine ASLAN
Birim Sorumlusu (İdari ve Mali Ofis)
Birim Sorumlusu
ekaratas@uludag.edu.tr
Eser USLU
İdari İşler Ofisi
BAP Projeleri İdari İşlemleri
bilimar3@uludag.edu.tr
Elvan YILMAZ
İdari İşler Ofisi
BAP Projeleri İdari İşlemleri
elvanyilmaz@uludag.edu.tr
Sevdiye ERİM
Mali İşler Ofisi/Satınalma
BAP Projeleri Harcama İşlemleri
bilimar9@uludag.edu.tr
Zeynep TOKMAK KOÇ
Mali İşler Ofisi/Satınalma
BAP Projeleri Harcama İşlemleri
bilimar10@uludag.edu.tr
Deniz ÖZAY
Mali İşler Ofisi/Burslar
BAP Projeleri Harcama İşlemleri
denizozay@uludag.edu.tr
Serhat GENÇ
Mali İşler Ofisi/Burslar
BAP Projeleri Harcama İşlemleri
serhatgenc@uludag.edu.tr
Aylin ÜZEÇ
Mali İşler Ofisi/MYS Proje Koordinatörü
SGK ve Yolluk İşlemleri
aylinuzec@uludag.edu.tr
İbrahim BALMUMCU
Mali İşler Ofisi/Dış Kaynaklı Projeler
Dış Destekli Proje Harcama İşlemleri
balmumcu@uludag.edu.tr
Dilek AKALİ
Mali İşler Ofisi/Dış Kaynaklı Projeler
Dış Destekli Proje Harcama İşlemleri
dilekakali@uludag.edu.tr
         
 
Posta Adresi: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Görükle Kampüsü, 16059, Nilüfer/BURSA
Telefon: +90 224 294 0457 Fax: +90 224 294 0459
E-posta: ulubap@uludag.edu.tr
Vergi Dairesi: Nilüfer Vergi No: 8880506423
 
 
 

metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, diyagram içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

 
 
 
 
 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [11-Kas-2020 13:14]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [06-Haz-2024 08:21]

İçerik Görüntüleme : [13.675]