Yeni BAP Yönergesinde Değişiklik Yapıldı

Üniversitemiz Senatosunun 8 Nisan 2021 tarihli oturumunda alınan karar gereği 14 Ekim 2020 tarihinde onaylanan yeni BAP Yönergesinin iki maddesinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapıldı. 

1) Madde 17'nin dördüncü fıkrasının "Ek bütçe talebinin yapılabilmesi için Sözleşmede onaylanan proje süresinin en az yarısının tamamlanmış olması gerekmektedir" şeklindeki son cümlesi kaldırılmıştır.

          Bu değişiklik ile projeler kapsamında ek bütçe talebi yapabilmek için proje süresinin yarısının dolmasına gerek kalmamıştır. Ek bütçe talebinin mümkün olduğu proje türlerinde, projenin yürürlüğe girmesini takiben gerekçelendirilmek suretiyle BAP Komisyonu'na ek bütçe talebi yapılabilir. 

2) Geçici Madde 1'e aşağıdaki 2 ve 3 numaralı iki fıkra eklenmiştir:

"(2) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, birinci fıkrada belirtilen Yönergeye göre başlanmış, ancak gerekli şartlar sağlanamadığı için BAP Komisyonu kararı ile kapatıldığından dolayı aynı Yönergenin 39 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca yaptırım uygulanmakta olan projelerin yürütücüleri hakkında, bu Yönergenin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası ile “Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları Kılavuzunun” ilgili hükümleri uygulanır. Gerekli işlemler BAP Birimi tarafından re’sen yapılır.*

(3) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, birinci fıkrada belirtilen Yönergeye göre başvurusu yapılmış ve yürürlükte olan projeler, aynı Yönergenin 39 uncu maddesinde öngörülen şartlara göre sonuçlandırılamadığı takdirde, ilgili projelerin yürütücüleri hakkında da ikinci fıkra hükümleri uygulanır." 

          Bu değişiklik ile eski mevzuata tabi olarak yürütülen projeler kapsamında projenin yayın şartının sağlanamadığı durumlarda, yürütücüye "4 yıl proje önerisinde bulunamama" cezası uygulanmayacaktır. Bunun yerine cezalı duruma düşülen proje için yürütücünün kotasına yeni Yönerge hükümleri çerçevesinde 3 puan eklenecektir. Mevcuttaki cezalı yürütücülerin de cezaları puan kotalarına aktarılmıştır. Bu sayede araştırmacılarımızın proje önerisinde bulunabilmelerinin önündeki engel kaldırılmıştır. 

 

Yeni BAP Yönergesinin üstteki değişiklikleri içeren son hali, web sayfamızda ve BAPSİS ana sayfasında bulunan Mevzuat menüsüne ve BAPSİS Yardımcı Bilgiler menüsüne eklenmiştir.

          

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [03-May-2021 20:56]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [03-May-2021 20:56]

Duyuru Görüntüleme : [1.485]