BEBKA 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çağrısı açıldı

BEBKA 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çağrısı açıldı.

2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde; bölgemizde proje geliştirme süreci ise Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülecektir.

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

SOGEP ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden kuruluşların projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir.

Program kapsamında desteklenecek projelerin, asgari proje bütçesi 1.000.000 (bir milyon) TL olup; kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olabileceği projelerde eş finansman katkısı asgari %10, kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu (4. Öncelik) sosyal sorumluluk projelerinde ise eş finansman katkısı asgari %50’dir. Program kapsamında projelerin uygulama süresi en fazla 18 (on sekiz) aydır. Son başvuru tarihi 21.02.2021 olarak bildirilmiştir.

Bilgilendirme amacıyla 12 Ocak 2021 Salı günü saat 11:00’da BEBKA tarafından çevrim içi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılım sağlamak isteyenler için aşağıdaki SOGEP çağrı linkinde bulunan bağlantı üzerinden kayıt olmaları gerekmektedir. Kontenjan nedeniyle bilgilendirmeye katılamayanlar için bilgilendirme BEBKA’nın kurumsal Youtube kanalından (https://www.youtube.com/user/TCBEBKA) canlı olarak da yayımlanacaktır. SOGEP çağrısı ile ilgili diğer detaylara da aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.bebka.org.tr/duyuru/2021-yili-sosyal-gelismeyi-destekleme-programi-sogep-622

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [05-Oca-2021 07:19]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Oca-2021 07:19]

Duyuru Görüntüleme : [1.572]