Microsoft Office Excel Temel Eğitimi

Eğitim Hakkında:

Katılımcılar; tüm verilerini kusursuz tablolamayı ve yönetmeyi, içerik ve görsel olarak zengin dokümanlar hazırlayabilmeyi öğreneceklerdir.

Eğitime Kimler Katılmalı:

MS Office ve Excel programlarını kullanabilen bireysel katılımcıların ve kurum çalışanlarının katılımına uygundur. 

Katılımcılar, bu eğitim sonrasında;

 • İşlemleri hızlandıran klavye kısayollarını kullanabilecek,
 • Basit hesaplamalar için kullanılan fonksiyonları daha karmaşık problemlerin çözümünde iç içe kullanabilecek,
 • Koşullu biçimlendirme ve doğrulama gibi araçları formüllerle kullanarak görsel uyarı sistemleri yaratabilecek,
 • Temel formül kuramlarını oluşturabilecek, temel düzeyde tablo hazırlayabilecek,
 • Tabloları değişik formatlarda biçimlendirebilecek,
 • Tablolar arasında basit kıyaslamalar yapabilecek,
 • Hazırladıkları tablolar üzerinde fonksiyonları kullanarak hesaplamalar yapabilecek, elde ettikleri sonuçlardan anlamlı raporlar hazırlayabilecek,
 • Raporlarını tablo formatında tutabileceği gibi Excel’in görsel grafiklerini kullanarak etkili bir biçimde de sunabilecek,
 • Gerek duyduğunda hazırladıkları dokümanlarının sayfa özelliklerini düzenleyebilecek ve istediği boyutlarda yazıcıdan çıktı alabileceklerdir.

Katılımcı Sayısı                   : Kapalı Grup Eğitiminde Maksimum 15 kişi, Açık Grup Eğitiminde Minimum 10 kişi

Öngörülen Toplam Süre     : 12 saat

Ön Koşul                               : Bilgisayar kullanabiliyor olmak

Eğitim İçeriği

Modül 1: Excel Ortamında Çalışılması

 • Excel'in Başlatılması
 • Bir Çalışma Kitabında Dolaşılması
 • Bir Çalışma Sayfasında Dolaşılması
 • Verilerin Yazılması
 • Verilerin Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi
 • Önemli klavye kısayolları
 • Excel'in Özelleştirilmesi

Modül 2: Bir Çalışma Sayfasının Düzenlenmesi

 • Yeni Bir Çalışma Kitabının Oluşturulması
 • Bir tablonun yaratılması ve düzenlenmesi
 • Sayfaların işlemleri(rename,move,copy....)
 • Açıklamların kullanılması (comments)
 • Hücrelerin Hizalama ve Metin Kaydırma Özelliklerinin Belirlenmesi
 • Bölmeleri dondur (freeze pane) özelliğinin kullanımı

Modül 3: Formüllerin Eklenmesi

 • Dosya Özelliklerine Göre Varolan Bir Çalışma Kitabının Açılması
 • Formüllerin Daha Anlaşılır ve Kullanımı Kolay Hale Getirilmesi
 • Hesaplama Formüllerinin Yazılması
 • Sum, Average, Max, Min, Count, Counta fonksiyonlarının kullanımı
 • Formül oluşturulması
 • Mutlak ve göreli referansların kullanımı (formülde hücre sabitleme)
 • Temel tarih fonksiyonları

Modül 4: Bir Çalışma Sayfasının Biçimlendirilmesi

 • Profesyonel Görünüm İçin Hücrelerin Biçimlendirilmesi
 • Stillerin Kullanımı
 • Profesyonel Görünüm İçin Sayıların Biçimlendirilmesi
 • Özel Sayfa Üst ve Alt Bilgilerinin Eklenmesi
 • Sayfa Marjlarının Değiştirilmesi
 • Dosyanın Şablon Olarak Kaydedilmesi
 • Bir Şablonun Düzenlenmesi
 • Resimlerin Eklenmesi
 • Şekillerin Çizilmesi

Modül 5: Grafiklerin Özelleştirilmesi

 • Grafik Sihirbazı'nın Kullanımı
 • Pasta grafiğinin çizilmesi
 • Sütun grafiğinin çizilmesi
 • Grafiklerin biçimlendirilmesi

Modül 6: Çalışma Sayfalarının ve Grafiklerin Yazdırılması

 • Çok Sayfalı Bir Çalışma Kitabının Yazdırılması
 • Çalışma Sayfasının Seçilen Yerlerinin Yazdırılması
 • Grafiklerin Yazdırılması

       Modül 7: Diğer konular

 • Şartlı biçimlendirme özelliğinin kullanılması (Conditional Formating)
 • Sıralama işlemleri
 • İçiçe sıralama işlemleri
 • Otomatik süzme işlemleri
 • Link işlemleri
 • Programlar arası kopyalama işlemleri
 • Custom List (özel listeler oluşturmak)

 

Return Home

Add Date : [07-Eki-2019 20:35]

Last Update Date : [(Veri Yok)]

Counter : [5.249]