Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

( 22-F) Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'na 227 Kalem Artroplasti Tıbbi Malzemeleri Alımı

Proje No:2019/36

Satın Alınacak Mal / Hizmet : Ortopedi ve Travmatoloji A. D.'na 227 Kalem Artroplasti Tıbbi Malzemeleri

Satın Alma Usulü : Doğrudan Temin ( 22F)

Satın Alma Tarihi:23/11/2018  Saati:09:30

Satın Almanın Yapılacağı Yer : B.U. Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tıp Satın Alma İhale Komisyon Başkanlığı Odası

İletişim : 224 295 41 98 - 224 295 41 74  Faks:224 295 41 99

1-İdari Şartname Sözleşme T.M. Örneği

2-Teknik Şartnameler

Tıp Fakültesi/SUAM İhale Birimi : 0 (224) 295 41 98 | 0 (224) 295 41 74
Fax: 0 (224) 295 41 99

Tıp Fakültesi/SUAM Doğrudan Temin Birimi : 0 (224) 295 41 76 - 77 - 78
Fax: 0 (224) 295 41 96 - 97