PROGRAMIN AMACI VE İÇERİĞİ

Mission - HSR Research

Translasyonel Tıp laboratuvardan kliniğe ya da klinikten laboratuvara geçen süreçlerin tamamını içerir. Doktora programı kapsamında verilen eğitimler genel olarak disiplinler arası çalışmaları içermektedir. Translasyonel Tıp kavramının merkezinde hastaların bulunması ve hastalıkların tanı, tedavi ve koruyuculuğunun yanı sıra hasta yakınlarının katkısı ve sağlık sektörünün daha verimli halde çalışabilmesi temel hedefleri arasında olduğundan dolayı Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında bulunmaktadır. Bu amaçlar kapsamında programa Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin farklı bölümlerinden Öğretim Üyelerinin katılımıyla geniş spektrumda eğitim verilmektedir. Translasyonel Tıp alanı çağımızın son yıllarda gelişmeye en müsait alanlarından biri olup gerek disiplinler arası içeriğiyle gerekse farklı sektörlerle işbirliği içinde çalışmaya yatkınlığı sebebiyle tüm dünyada ve ülkemizde hızla yayılmaktadır.
 
Translasyonel Tıp alanının seçilme gerekçelerinden en önemlisi bu programın temel hedefinin hastaların tanı, teşhis ve tedavisinde yenilikçi yaklaşım ve çözümler üretmesi yatmaktadır. Bu hedef kapsamında hastalıkların moleküler ve genel anlamda etiyopatolojisinin anlaşılması, tanıyı kolaylaştıracak ve kesinleştirecek yöntemlerin keşfedilmesi, tedaviye yönelik her türlü ürün veya biyomalzeme geliştirmenin yanı sıra sağlık hizmetlerinde kullanılacak her türlü yazılım, donanım, cihaz, kit ve algoritma geliştirme de bulunmaktadır.
 
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de bu programın çeşitli yüksek öğrenim kurumlarında Lisansüstü seviyede eğitime başlaması ile bu alanda yetkin kişilerin yetişmesi teşvik edilmektedir. Türkiye genelinde, Bursa Uludağ Üniversitesi de bu alanda Lisansüstü eğitim veren ilk üniversitelerden biri olarak belirtilen alanda yatırım yapmayı hedeflemekte ve Doktora programı kapsamında öğrencilerin burs kazanmasını ve istihdamını hedeflemektedir. Böylelikle programa kabul edilen öğrencilerin motivasyonu sağlanarak, dünyada da çok yeni ve gelişmeye açık olan bu alanda öncü olmak hedeflenmektedir.
    

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.717]