Etkinlikler
Tüm Etkinlikler
    Etkinlik Kaydı Yok!
ANABİLİM DALLARI AKDEMİK PERSONEL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI
Arap Dili ve Belağatı Öğretim Üyesi   Lisans (Devam Eden)  
Kur'ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Profesör  16 Lisans (Mezun)  
Tefsir Doçent  6 Yüksek Lisans (Derste)  
Hadis Dr. Öğr. Üyesi  12 Yüksek Lisans (Tezde)  
Kelam Öğr. Gör. Dr.  3 Yüksek Lisans (Mezun)  
İslam Hukuku Öğr. Görevlisi  13 Doktora (Derste)  
Tasavvuf Araştırma Görevlisi  18 Doktora (Tezde)  
İslam Mezhepleri Tarihi        Dokora (Mezun)