Yazım ve Yayın İlkeleri

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Sempozyumda sunulmak istenen bildirilerin özetleri 250 sözcüğü geçmeyecek şekilde kaleme alınmalıdır. Bildiri başlığı 14 punto, koyu, ortalı ve tamamı büyük harfle yazılmalıdır. Başlığın altında birer satır boşluk bırakılarak yazar/yazarların ad ve soyadları, ardından kurum ve iletişim bilgileri belirtilmelidir. Özet metninin sonunda bildiri içeriğini temsil eden en az üç, en fazla beş anahtar sözcük bulunmalıdır. Özet metninde referans, atıf veya görsel kullanılmamalıdır. Bildiri özeti gönderilirken yazarın/yazarların özgeçmişleri de eklenmelidir.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

1. SAYFA YAPISI

Bildirinin sayfa yapısı; sağdan, üstten ve alttan 2,5 cm, soldan ise 3,5 cm boşluk bırakılacak şekilde ayarlanmalıdır.

2. BAŞLIKLAR

Bildiri başlığı 14 punto, koyu, ortalı ve tamamı büyük harfle; ikincil başlıklar 12 punto, koyu, sola yaslı ve tamamı büyük harfle; üçüncül ve daha alt başlıklar ise 12 punto, koyu, sola yaslı ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

3. ANA METİN

Ana metin; Calibri yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı, iki yana yaslı "doc" ya da "docx" formatı korunarak yazılmalıdır.

4. TABLO, ŞEKİL, NOTA VE GÖRSELLER

Bildirideki görseller, siyah-beyaz basıma uygun yüksek çözünürlükte olmalı ve metin içerisine yerleştirilmelidir. Tablo, şekil, nota gibi materyallerin başlıkları görsellerin üstüne 10 punto, koyu, sola yaslı ve küçük harflerle yazılmalıdır.

5. ALINTILAR, DİPNOTLAR VE KAYNAKÇA

Metin içerisinde atıfta bulunulan kaynaklar; yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralamasıyla parantez içerisinde verilmeli (Yılmaz, 2013, s. 355), nokta parantezden sonra konulmalıdır.

Aynı yazarın aynı tarihli birkaç eseri varsa göndermede yıldan sonra a,b,c ... şeklinde numaralandırma yapılmalıdır (Yılmaz, 2013a, s. 47).

Birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa atıflar yayın tarihi sırasına göre verilmelidir (Yılmaz, 1998, s.43; Sun, 1987, s. 55).

Elektronik kaynaklar, tam ağ adresi ve erişim tarihi ile birlikte dipnot olarak verilmelidir.

Doğrudan alıntılar, üç satırdan kısa ise tırnak işareti içinde, italik olarak yazılmalıdır. Üç satırı aşan doğrudan alıntılar her iki yandan birer cm içeride, düz, 11 punto ve tek satır aralığı ile belirtilmelidir.

Kaynakça bölümünde sadece metin içerisinde gönderme yapılan çalışmalara yer verilmelidir. Kaynaklar, yazarların soyadına göre alfabetik sıra gözetilerek ana metin yazım kurallarına uyularak yazılmalıdır. 

Alıntılar, kaynakça ve dipnotlar APA formatında hazırlanmalıdır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [10-May-2023 17:32]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [24-May-2023 20:02]

İçerik Görüntüleme : [334]