Dr. Öğr. Üyesi Ahu ÖZTÜRK

E-posta: ozturka@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 18 71

Oda no: E-032

         Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde tamamladıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans derecesini aldı. 2011 senesinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Gelişim Psikolojisi doktora programını bitirdi. Lisansüstü eğitimi süresince gelişim psikolojisi alanında okulöncesi dönemden ergenliğe kadar çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin ve yanı sıra anne-babalığın etkilerinin ele alındığı araştırma ve ulusal projelerde yer aldı. Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümü öğretim üyesi olarak 2012’den itibaren lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde verdiği derslerini sürdürmektedir.  İlgi alanları arasında çocukta sosyal-duygusal yeterliğin yapısı, genç yetişkinlikte benlik gelişimi, aile sistemlerinin değişimi, ebeveyn inançları ve iç göç yer almaktadır. Gelişim araştırmalarını yaşam boyu bakış açısıyla ve nitel ve nicel yöntemleri kullanarak sürdürmektedir.


Yayınlarından Örnekler:

Öztürk, A., Elmastaş Dikeç, B. ve Tekok Kılıç, A. (2009). Dikkat ve çalışma belleğine gelişimsel nöropsikolojik bakış. M. Irak (Ed.), Psikopatolojilerde bilgi işleme süreçleri, kuramdan uygulamaya içinde (s. 65-90). Ankara: HYB Yayıncılık.

Selcuk, E., Günaydin, G., Sumer, N., Harma, M., Salman, S., Hazan, C., Doğruyol, B. ve Özturk, A. (2010). Self-reported romantic attachment style predicts everyday maternal caregiving behavior at home. Journal of Research in Personality44(4), 544-549.

Öztürk, A. ve Sayıl, F. M. (2012). Ergenin arkadaşları ve uyumu ile annenin akran yönetimi davranışları arasındaki ilişkilerde annenin inançlarının aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi27(69), 1-14.

Santrock, J. W. (2015). Orta ve geç çocuklukta fiziksel ve bilişsel gelişim (A. Öztürk, Çev.), Yaşam boyu gelişim: gelişim psikolojisi içinde (s. 276-311). Ankara: Nobel. 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.780]