Akademik faaliyetlerimiz

2024 AKADEMİK FAALİYETLEİRMİZ

*The seven colors of Türkiye: investigation of the effectiveness of respect for cultural differences education program for preschool teachers

Kuru N., Erdoğan S., Koç Tüylü D., Parpucu N. European Early Chıldhood Educatıon Resaarch Journal, 2024 

2023 AKADEMİK FAALİYETLERİMİZ

*Emotion Coaching Practice with Whole School Approach “Emotionally Friendly Kindergarten Transformation Program” Process Analysis

Kuru N.Journal of Educatıon and Learning, cilt.12, sa.2, ss.106-122, 2023

*Pandemic Period In Turkey Through The Eyes Of Pre-School Education Stakeholders: How Did Children Return To School?

Kuru N., Haktanır G., Koç Tüylü D., Kesen N., Kesmez Ş., Nevruzoğlu M. Internatıonal Onlıne Journal of Educatıonal Sıences, cilt.15, sa.1, ss.109-128, 2023 

*Türkiye’de Yayınlanan Okul Öncesi Eğitim Programları Hakkında Yapılan Araştırmaların Eğilimleri

Çağlayan İ., Kuru N., Apak Y. M., Karakaya C. Trakya Eğitim Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.753-769, 2023 

*Preschool Teacher Acceptance Rejection Scale: Adaptation of the Child's Short Form (6 Ages) To Turkish Validity And Reliability Study

Ekiz B., Kuru N.  Internatıonal Journal of Educational Research Review , cilt.8, sa.1, ss.110-121, 2023 
*Erken Çocuklukta Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Yönelik Bir Değerlendirme

Bağçeli Kahraman P., Poyraz Rüstemoğlu H. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.776-797, 2023 

*Predictive Power of Prosocial Behaviors of Mothers and Their Parental Attitudes on 48- to 72-Month-Old Children’s Prosocial Behaviors

Çubukcu A., Bağçeli Kahraman P. Hayef: Journal of Education (online), cilt.20, sa.2, ss.170-176, 2023

*Türk Dünyası Masallarında Kadına Yönelik Algının İncelenmesi

Yıldız A., Turan S., Taner Derman M. World Women Studıes Journal , cilt.8, sa.2, ss.227-236, 2023

*Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ve Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şen Bayındır M., Şahin Zeteroğlu E. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.2, ss.417-452, 2023

*Investigating preschool teachers’ perspectives and practices on cultural diversity: an ethnographic case study

Çağlayan İ., Başal H. A. Internatıonal Journal of Inclusıve Education , sa.15, ss.1-20, 2023 

*Dezavantajlı Bölgelerde Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilim Şenliklerine İlişkin Görüşleri: Bursa 4007 Bilim Şenliği Örneği

Özhan M. M., Yalçıntaş E. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.2, ss.669-691, 2023

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [18-Mar-2021 09:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [25-Nis-2024 09:06]

İçerik Görüntüleme : [3.223]