Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Öğrenci Değişim Programları

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI

Erasmus öğrenci değişimi programı ile öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine başka bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yüksek öğretim kurumunda öğrenci olabilirken, öğretim elemanları aynı koşullar altında 1 hafta - 6 ay aralığında ders vermek üzere yurt dışına gidebilmektedirler. Avrupa Komisyonu değişimden faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek değişime mali olarak da destek vermektedir. Birliğe aday ülke olarak Türkiye'nin öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir.

Öğrenci ve öğretim elemanlarının ortak üniversitelerle değişimi yüksek öğretim kurumu bünyesinde organize edilmekte, kurumların Erasmus Koordinatörlükleri (Uluslararası İlişkiler Ofisleri / AB Ofisleri / Dış İlişkiler Ofisleri) eliyle yürütülmektedir. Kurumların bu değişimi organize edebilmeleri için Avrupa Komisyonu Erasmus ofislerine kırtasiye, donanım vb masraflarını karşılamaya yönelik de maddi destek vermektedir.

Ayrıntılı bilgi için http://intoffice.uludag.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Kısa adı Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı", üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Öğretim Üyesi Hareketliliği, 22.12.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile ikinci bir karara kadar durdurulduğundan Program, sadece öğrenci değişimini kapsamaktadır.

Farabi Değişim Programı, yurtiçindeki üniversiteler (devlet ve vakıf) ile yüksek teknoloji enstitülerini içeren bir programdır. Bir yükseköğretim kurumunun Program kapsamında öğrenci değişimine ortak olabilmesi için diğer yükseköğretim kurumlarıyla protokol imzalaması gereklidir. Değişimin kapsamı, karşılıklı olarak mevcut olan programlarla sınırlıdır. 

Değişim Programı, yurtiçinde bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, bir (Güz) veya iki (Güz ve Bahar) yarıyıl süresince kendi kurumu dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etme imkanı sağlamaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için http://uludag.edu.tr/farabi adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Ayrıntılı bilgi için http://uludag.edu.tr/mevlana adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Mimarlık Bölümü Erasmus / Farabi / Mevlana

Değişim Programları Koordinatörü

Prof. Dr. Tülin VURAL ARSLAN

0 (224) 294 21 33