Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özgür EDİZ

(Bölüm Başkanı)

E-posta: ozgurediz@gmail.com, info@ozgurediz.com

Telefon: 0224 294 21 34

Web: ozgurediz.com

Özgeçmiş

 

Mimari Tasarım

Sayısal Tasarım

Parametrik Tasarım

Kavramsal Tasarım

Tasarım Kuramları

Prof. Dr. Tülin VURAL ARSLAN

(Dekan Yardımcısı)

E-posta: tvural@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 21 33

Özgeçmiş

 

 

Mimarlık

Kent ve Tüketim

Kültürel Miras Çalışmaları

Alışveriş Mekânları

Kamusal Mekânlar

 

 

Doç. Dr. Arzu ÇAHANTİMUR

E-posta: arzucahan@gmail.com

Telefon: 0224 294 21 39

Özgeçmiş

 

Mimari Tasarım

Kentsel Tasarım

Sürdürülebilirlik

Çevre-Davranış

Doç. Dr. Sibel POLAT

E-posta: sibelpolat@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 09 15

Özgeçmiş

 

Kamusal Dış Mekânlar

Kentsel Tasarım

Kentsel ve Mimari Kimlik

Kentsel Dönüşüm

 

 

Doç. Dr. Miray GÜR

E-Posta: miraygur@yahoo.com

Telefon: 0224 294 06 44

Özgeçmiş

Kentsel Dönüşüm

Yaşam Kalitesi

TOKİ Konutları

Konut Alanları

Konutta Kullanıcı Memnuniyeti

Dr. Öğr. Üyesi Ece ŞAHİN

E-posta: easatekin@yahoo.com

Telefon: 0224 294 21 45

Özgeçmiş

 

 

Kentsel Mekânlar

Çocuklar İçin Tasarım

Anaokulu Tasarımı

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YÜCEL

E-Posta: cigdem-yucel@windowslive.com

Telefon: 0224 294 21 43

Özgeçmiş

 

 

Mimari Tasarım

Sürdürülebilir Yapı

Ekoloji

Tarihi Çevrede Yapılaşma

Permakültür Tasarımı

 

Arş. Gör. Dr. Özge TÜMER YILDIZ

E-Posta: ozgetumer@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 20 38

Özgeçmiş

 

 

Mimari Tasarım

Mimarlıkta Anlam

Dijital Teknolojiler ve Ağ Bilimi

Konut Yerleşmeleri

 

 

Arş. Gör. Gözde KIRLI ÖZER

E-Posta: gozdekrl@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 09 15

Özgeçmiş

 

 

Mimarlıkta Sayısal Tasarım

Çevresel Psikoloji

 

 

 

 

Arş. Gör. Barış Mert KARASU

E-Posta: bmertkarasu@uludag.edu.tr 

Telefon: 0224 294 20 73

Özgeçmiş

Parametrik Tasarım, Hesaplamalı Tasarım ve Geometri

Selçuklu yapıları

Hacim akustiği

Yeniden işlevlendirme

 

 

 

Arş. Gör. Adil YİRMİBEŞ

E-Posta: adilyirmibes@uludag.edu.tr

Telefon: 0224 294 20 72

Özgeçmiş

Mimari Tasarım

19. Yüzyıl Konut Mimarisi

Konut Tasarımı