Bursa Uludağ University Homepage
Türkçe

Proficiency in Art

   -Amaç ve Kapsam

   -Sanatta Yeterlilik Giriş Sınavı

   -Tez İzleme Komitesi

   -Tez Önerisi Savunması

   -Tez izleme Komisyonu Raporu

   -Tez Jürisinin Belirlenmesi ve Çalışmanın Sonuçlandırılması

   -Diploma