Sanatta Yeterlik Sınavı Değerlendirme Esasları

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 11

(2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır:

a) Senatoca ilgili başvuru dönemi için ALES puanına göre yapılmasına karar verilmediği sürece kabul sıralaması ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucunun ortak değerlendirilmesine göre yapılır.

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara bağlı anasanat dallarına başvurularda sıralama; mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakattaki sanatsal performanstan en az 70 puan almak koşuluyla % 50’si, mülakatın %25’i alınarak hesaplanan puana göre en az toplam 70 puan alanlar arasında yapılır.

c) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara bağlı anasanat dalları dışındakiler için kabul sıralamasında Senatoca ALES puanına göre yapılmasına karar verilmediği sürece, ALES puanı %50’den az olmamak koşuluyla lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da dikkate alınır. Senato ilgili dönem için aksine karar vermediği takdirde lisans mezunları için ALES puanı % 50, lisans notu %20, mülakat notu %30; yüksek lisans diplomasıyla başvuruda bulunanlar için ALES puanı %50, lisans notu % 10, yüksek lisans %10 ve mülakat %30; yüksek lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans notu aranmamasına karar verilmesi halinde yüksek lisans notu %20 ağırlıkla dikkate alınır. Kabul için hesaplanan toplam puanın en az 70 puan olması şart olup, sıralama buna göre yapılır.

ç) Eşit puan durumundaki adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, sanatta yetenek sınavı notu, lisans dersleri not ortalaması, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

d) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.650]