BURSA İLAHİYAT VAKFI “MOLLA FENARİ İSLÂM ARAŞTIRMALARI TEŞVİK ÖDÜLÜ” YÖNERGESİ

Bu yönerge, BUÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ve BURSA İLAHİYAT VAKFI tarafından 2019 yılından itibaren her yıl “Molla Fenari İslâm Araştırmaları Teşvik Ödülü” adıyla düzenlenen yarışmanın amacını ve kapsamını açıklamaktadır. Bu yönerge her yıl BUÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ve BURSA İLAHİYAT VAKFI tarafından gözden geçirilir.

YARIŞMANIN AMACI

Yarışmanın amacı BUÜ. SBE Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Felsefe ve Din Bilimleri, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik ile İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı bünyesinde tamamlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri içinde en nitelikli bulunanları belirlemek ve bu şekilde genç araştırmacıları teşvik etmektir.

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışma, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki araştırmaları kapsamak üzere iki farklı kategoride yürütülmektedir. BUÜ. SBE bünyesinde Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Felsefe ve Din Bilimleri, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik ile İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı alanlarında tamamlanmış tezlerin, eğitim-öğretim yılının başladığı tarihten 1 ay sonrasına kadar ki süre içerisinde savunulmuş ve jüri tarafından başarılı bulunmuş olması gerekmektedir.

YARIŞMANIN DİLİ VE YAZIM KURALLARI

Yarışmanın dili Türkçedir. Yarışmaya katılan araştırmacılar BUÜ. SBE tarafından ilan edilen yazım kurallarına tâbidirler.

YARIŞMANIN TAKVİMİ

Yarışmaya ilişkin katılım ve değerlendirme takvimi 2022 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Son tarihler resmi tatile rastlaması durumunda, takip eden ilk iş günü olarak değerlendirilir. Bu yarışma takviminin sekretaryası aşağıdaki adreste yer alan kişi ve kurum marifetiyle sürdürülür.

18.11.2022:     Yarışmada değerlendirilmesi istenen Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin gönderilmesi (başvuru) için son tarih.
22.11.2022:     Bilim Jürisinin oluşturulması ve jüri üyelerine gönderilmesi.
23.12.2022:     Bilim Jürisinin bir araya gelerek (1 ya da yarım mesai günü) kendi aralarında müzakeresi.
26.12.2022:     Yarışma sonuçlarının Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi web sayfasından (www.uludag.edu.tr/ilahiyat) ilanı.

Ödül Töreni tarihi daha sonra belirlenecek ve gerekli duyurular yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER

Yarışmaya gönderilen çalışmalar, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin öğretim üyeleri arasından oluşturulmuş Yüksek Lisans ve Doktora tezleri için ayrı ayrı olmak üzere 5’er kişilik bir jüri tarafından değerlendirilir. Her bir kategori için bir çalışmaya birincilik, bir çalışmaya da mansiyon ödülü verilir.

Jüri değerlendirme süreçleri BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ile Bursa İlahiyat Vakfı tarafından izlenir ve ödüle layık görülen çalışmalar ilan edilir. Yarışmaya başvuran çalışmaların tez danışmanları ilgili tezin ödül değerlendirme jürisinde yer almaz.

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ

Bu yarışmanın ödülleri, Bursa İlahiyat Vakfı tarafından karşılanır. MOLLA FENARİ İSLÂM ARAŞTIRMALARI TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne hak kazananlara maddî ödüllerle birlikte plaket verilir. Öte yandan jüri değerlendirmesi sonucuna göre Bursa İlahiyat Vakfı tarafından hiçbir çalışmanın ödüle layık görülmemesi de mümkündür. Yarışmaya katılmak için gönderilen eserler ile tam metin dosyasının ve özetin ayrı ayrı kaydedildiği CD’ler yarışma sonunda yarışmacılara iade edilmez.

  1. Doktora tezleri arasındaki değerlendirmede birinciliğe layık görülen çalışmanın sahibi: 6000 TL;
  2. Doktora tezleri arasındaki değerlendirmede mansiyona layık görülen çalışmanın sahibi 2000 TL;
  3. Yüksek lisans tezleri arasındaki değerlendirmede birinciliğe layık görülen çalışmanın sahibi: 3000 TL;
  4. Yüksek Lisans tezleri arasındaki değerlendirmede mansiyona layık görülen çalışmanın sahibi 1500 TL ödül kazanacak ve böylece toplam 12500 TL ödül verilecektir.

Ödüllerin maddî karşılığı her yıl Bursa İlahiyat Vakfı’nın mütevelli heyeti tarafından belirlenir.


Önemli Uyarı: Tüm müracaatlarda

  1. Tam metin dosyasının ve özetin ayrı ayrı dosyalarda kaydedildiği bir CD ya da bellek,
  2. Başvuru formu

aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

Eserlerin Gönderileceği Adres:
Bursa İlahiyat Vakfı Adına;
Arş. Gör. Emine Yelbey Aydın
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü

Adres: Fethiye Mahallesi Kırlangıç Sokak No: 2B 16140 Nilüfer/BURSA

GSM: 0224 243 15 70

E-posta: e.yelbey@hotmail.com

Başvuru Formu

Juri Değerlendirme Formu

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [28-Eyl-2022 08:16]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [28-Eyl-2022 10:43]

İçerik Görüntüleme : [582]