2019/1

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

BURSA ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 38  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2019

e-ISSN: 1301-3386

 

Editörden .................................................................................................................................................................................vii

İçindekiler .................................................................................................................................................................................ix

Reflections on the Relationship between Turkish Government and the Foreign Humanitarian Actors in the Region

Following the Syrian Crisis (2011-2019)

Fedaa Al GHUSSAIN...................................................................................................................................................................1

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ekonomik Ayrımcılık

Filiz GİRAY, Ezgi AYDIN.............................................................................................................................................................25

Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Karma Tamsayılı Programlama ile Ürün Karması Kararları 

Funda ÖZÇELİK.........................................................................................................................................................................59

İmalat Sektöründe Faaliyette Bulunan Kobi’leri Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarına İten Nedenler Üzerine Bursa

İlinde bir Araştırma

Gülay KASAP, Müge UFUK........................................................................................................................................................87

Çatışmalarda İkinci Derece Kurbanların Sevdiklerinin Belirsiz Kayıp Olması Durumunda Düşünceleri ve “Öteki”

İle İlgili Algıları: Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar

Hasibe ŞAHOĞLU, Ulvi KESER...............................................................................................................................................121

Küresel Terörizmin Dönüşümü: Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) Örneği

İskender KARAKAYA................................................................................................................................................................149

Uluslararası İlişkiler’de Kimlik Analizi Ve Rol Teorisi 

Mehmet Ali AK..........................................................................................................................................................................199

Stratejik İttifaklara Kaynak Temelli bir Bakış

Nagihan ALTIN .........................................................................................................................................................................241

Makedonya İsim Sorununun Bölge ve Dünya Politikasına Etkisi

Seçkin ARPALIER ....................................................................................................................................................................275

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları ............................................................................................................................................301

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [20-Şub-2020]

İçerik Görüntüleme : [1.878]