Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2013 / 1

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 32  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2013

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Trade Effects of Turkey’s Antidumping Duties 

Veysel AVŞAR ...................................................................................................................................................................................................................................................1

Demokrat Parti (DP) İle Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin Ekonomi Politikaları Açısından Karşılaştırılması 

Hakan ÖZDEMİR .............................................................................................................................................................................................................................................11

Marka Kaçınması: Beyaz Eşya Markalarına Yönelik Kalitatif Bir Uygulama 

Keti VENTURA .................................................................................................................................................................................................................................................53

AB Ülkeleri’nde Bütünleşik Entropi Ağırlık-Topsis Yöntemiyle AR-GE Performansının Ölçülmesi 

Süleyman ÇAKIR, Selçuk PERÇİN .................................................................................................................................................................................................................77

Çalışanların Cinsiyetine Göre Örgütsel Stresten Etkilenme Düzeyleri: TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma 

Hasan Özgür ÖZEN ........................................................................................................................................................................................................................................97

Diyarbakır’da Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Finansman Sorunu Çözümünde Kredi Garanti Fonu 

Remzi GÖK, Mustafa UÇAR ........................................................................................................................................................................................................................117

Türkiye'de Bütünleşik Kıyı Yönetiminin Aktörleri, Rolleri ve Sorumlulukları 

İbrahim Güray YONTAR, Feriştah YILMAZ ..................................................................................................................................................................................................147

A Virtual Organization Model For International LCL Transportation 

Ceren ALTUNTAŞ, Osman Avşar KURGUN ................................................................................................................................................................................................185

Yaşam Kalitesi Ekseninde Şekillenen Alternatif Bir Kentsel Yaşam Modeli: Yavaş Kentleşme Hareketi 

Elif KARAKURT TOSUN ..............................................................................................................................................................................................................................215

Finansal Kırılganlık Endeksi (Türkiye 1989–2011) ve Yorumlar 

Umut ÇAKMAK ............................................................................................................................................................................................................................................239

Hakemlere Teşekkür ..................................................................................................................................................................................................................................261

Yayın Koşulları / Publication Standards ..................................................................................................................................................................................................263

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA